VMB och lagerförändring

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 5 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bokföra VMB varor

Hej ,

Jag har problem med att momsrapporten blir fel vid försäljning av VMB varor. Vi har köpt in ett fordon på konto 4020 under 2013, summa 72000 och säljer det nu under 2014 på konto 3020, summa 83000, momsrapportkoden är 07. Men hela summan av försäljningen kommer på rad 07 alltså 83000. Det ska bara finnas 11 000kr på den raden. Pga att vi kör lager med lagerfärdringsjournaler så vill jag inte testa för mycket. Man kan ju gör en enkel verifikation med inköp och försäljning men med lagret inräknat blir det lite snurrigt.

Inköpet bokfördes i en verifikation med kredit 1930, 72000kr och debit 4020 72000kr.
Sedan gjordes en manuell inleverans för att fordonet skulle hamna i lager och komma med i lagerförändringsjournalen.
Foto på heinrichen

heinrichen

  • 172 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.