Bokföringsunderlaget som SIE fil uppdelad per anställd

 • 2
 • Idé
 • Uppdaterades för 3 år sedan
 • Inte planerade
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Bokföringsunderlaget från lönekörningen kan man få utskrivet per anställd men SIE filen blir ihopklumpad per konto, alltså slås alla anställda ihop. Jag skulle vilja ha ett alternativ där man kan välja att även SIE filen blir uppdelad per anställd. Jag har 400 rader varje månad som jag skall manuellt registrera i mitt affärssystem och vi är ändå bara sex anställda !!!
Foto på CubeCorner

CubeCorner

 • 80 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

 • 2
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Då förstår jag att det blir mycket manuellt arbete.
En lösning i dagsläget skulle kunna vara att använda resultatenheter. Nu vet jag inte om du redan använder resultatenheter till något annat i programmet men annars skulle varje anställd kunna ha en personlig. På så vis delas alla belopp på en anställd upp per resultatenhet och du får det uppdelat i SIE-filen.

Jag för dina tankar vidare till vår utvecklingsavdelning som får ta ställning till om och i så fall när vi ska förändra hanteringen i kommande versioner.
Tack för att du tog dig tid att framföra dem till oss!
Foto på Malin Sköld

Malin Sköld, Fd Produktansvarig Visma Lön

 • 9,962 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!
Det ligger inte i planen att ändra SIE-filen just nu men kommer det fler önskemål får vi ta det under övervägande på nytt.
Vi har noterat ditt önskemål hos oss.

Jag hoppas att du kan få hjälp av att använda resultatenheter på dina anställda.
Foto på MonicaNJ

MonicaNJ

 • 476 poäng 250 badge 2x thumb
Bokföringsunderlaget som tas fram efter en lönekörning borde kunna anpassas mer till användarens önskemål. De poster som finns med på det bokföringsunderlaget räcker inte till för mig när jag ska bokföra lönerna i SAP på vårt företag. Så jag får istället sitta och ta fram specificerade bokföringsunderlag per avdelning, för att kunna bokföra alls. Det borde man se över så att underlaget blev mer detaljerat.
Foto på annika

annika

 • 82 poäng 75 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Överföring av löneunderla till bokföring på individnivå..


Hej!
När man skapar bokföringsunderlag går det att skriva ut underlagen på individnivå, men det går inte att föra över till bokföringen på samma sätt? Jag får sitta och knappa in dessa manuellt varje lönekörning, och det är rätt tidskrävande med 45 anställda. Det skulle vara en STOR hjälp om detta gick att lösa.

Vänligen
Annika
Foto på Annika Lindfors

Annika Lindfors

 • 70 poäng
Jag sällar mig till användare som verkligen saknar denna funktion, finns i andra system och jag överväger att byta system om inte detta kan justeras! Att använda KST är inte lösningen då det redan görs för vissa anställda.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.