Inbetalningsjournal bokföringsunderlag - Administration

  • 3
  • Idé
  • Uppdaterades för 6 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Uppställning och summering på reskontralistorna och i journaler - Administration

Det behövs ett nytt val för bokföringsunderlaget till inbetalningsjournalen. För att kunna stämma av mot bankens kontoutdrag önskas summering på buntnivå. Banken (SEB) redovisar på sina kontoutdrag inbetalningar på buntnivå. För att kunna göra avstämningen någorlunda enkel bör även bokföringsunderlaget summeras på samma sätt
Foto på U Wehtje

U Wehtje

  • 2,522 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 3

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.