Öresavrudning - eEkonomi

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 6 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Avaktivera öresavrundning på kundfakturor - eEkonomi

- det går inte att skriva in ören i eaccounting eekonomi i alla fall... det bara rundas av per automatik. Och då stämmer det inte alltid överens med inbetalningar som görs via t.ex. eshop.
mvh Catrine

Notera: Det här ämnet skapades från reply i ämnet Öresavrundning på försäljning? - Eget Aktiebolag
Foto på catrine@925catrinelinder.com

Publicerades för 6 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.