Organisationsnummer på "Banklista via fil" - Lön 100/300/600

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 5 år sedan
  • Genomförda
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej
Jag har ett önskemål gällande Visma Lön. Jag för över lönefilen för betalning till bank. När jag ska stämma av mot min banklista via fil så hade det varit bra om orgaisationsnumret kunde spec. på det precis som det gör på lönespecifikationerna. När man jobbar med så många olika företag så hade det känts bra med den lilla infon.
Foto på Madelen

Madelen

  • 254 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 1
Foto på Tobias Runesson

Tobias Runesson, Fd Testledare - Visma Lön

  • 5,996 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Tack för önskemålet! Vi tar det med oss så får vi se framöver när vi kan tänkas
lägga in det.
Foto på Malin Sköld

Malin Sköld, Fd Produktansvarig Visma Lön

  • 9,962 poäng 5k badge 2x thumb

Hej!

Från och med version 2015.0 av Visma Lön 100/300/600 kommer företagets organisationsnummer att skrivas ut på utskriften Banklista via fil.

Version 2015.0 finns för nedladdning fr o m den 19 december på vismaspcs.se.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.