Ocr på leverantörsfakturor

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 6 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Hoppa över rutan för OCR-nummer på leverantörsfakturor utan OCR-leverantör och utskrift av journal - Administration

Mycket bra idé. Tycker även att man ska få ett felmeddelande om OCR-numret inte stämmer, på samma sätt som man idag får om organisationsnummer/personnummer inte stämmer. Sista siffran i OCR-numret är en kontrollsiffra så det borde gå att lägga in denna funktion.

Notera: Det här ämnet skapades från reply i ämnet OCR vid leverantörsfaktura hoppas ej över vid EJ OCR-lev???
Foto på Thomas

Thomas, Champion

  • 12,146 poäng 10k badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.