Semlöneskuld

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 6 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Semesterskuldlista vs uppbokad semesterskuld

Varför skiljer sig summorna så drastiskt mellan semesterlöneskuldlistan framtagen ur löneprogrammet med det som jag bokat upp i administration? Alla löner som bokats i admin, har bokats efter de bokföringsunderlag som skrivs ut vid varje lönekörning???
I den totala skulden bör ligga gamla icke nyttjade semdagar + de nya upparbetade.
Foto på Ekon

Ekon

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.