Rapport för medelantalet anställda - Lön 300/600

 • 73
 • Idé
 • Uppdaterades för 4 år sedan
 • Genomförda
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!
Jag önskar att ni kunde lägga till en lista under utskrifter där man får fram medelantalet anställda..
Thank you very much.
Foto på LaLizita

LaLizita

 • 790 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

 • 73
Foto på Malin Sköld

Malin Sköld, Fd Produktansvarig Visma Lön

 • 9,962 poäng 5k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej!

I version 2014.1 av Visma Lön 300/600 som nu finns för nedladdning har vi med en ny rapport för Medelantalet anställda. Men hjälp av den kan du få fram uppgifter om medelantalet anställda totalt, samt en uppdelning på män respektive kvinnor.

Tack för att era önskemål här i forumet som bidragit till att vi fått med rapporten till denna versionen.
Foto på Annika

Annika

 • 5,370 poäng 5k badge 2x thumb
Suveränt. Tack för det.
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb
Tack för den Visma!
Foto på Lena

Lena

 • 2,288 poäng 2k badge 2x thumb
Tack snälla för det.
Foto på SCB

SCB

 • 2,242 poäng 2k badge 2x thumb

Hej,

Den rapport som finns för medelantalet anställda tar inte hänsyn till frånvaro såsom föräldraledighet men så ska det väl inte vara? I årsredovisningen måste jag ange antal anställda men endast de som uppburit lön. Tacksam för återkoppling.

Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej SCB!

Jag tolkar det som att du menar anställda som varit föräldralediga hela året. Rapporten har idag ingen hantering för detta, men du kan själv styra om en anställd ska komma med eller inte. I anställningsregistret inne på den berörda personen under flik 6 Övriga uppgifter finns en ruta du kan markera, Medelantalet anställda - Anställd redovisas ej. En markering där gör alltså att den anställde inte kommer med i rapporten.
Foto på SCB

SCB

 • 2,242 poäng 2k badge 2x thumb

Hej igen,

Nej, det blir tokigt att kryssa ur någon, jag har flera som varit föräldraledig del av år. Frågan är vad rapporten är till för? Jag vill kunna använda den till årsredovisningen och då ska ju lönesumman speglas av antal anställda som uppburit lön under året.


Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej igen SCB!

Rapporten är tänkt att vara ett stöd i lönearbetet men det finns avgränsningar och den är inte anpassad till årsredovisningen eller SCB kortperiodisk sysselsättningsstatistik fullt ut.

Väljer du att skriva ut rapporten med hänsyn till de anställdas sysselsättningsgrad får du ut ett resultat med decimaler. Har du satt ett schema med 0 i sysselsättningsgrad på de anställda kommer de inte med i det här läget. Om du till exempel har ett schema med 100 % sysselsättningsgrad men rapporterar föräldraledighet på det känner inte rapporten av detta, utan den anställde kommer med ändå på grund av sysselsättningsgraden. För att programmet skulle kunna hantera detta annorlunda hade vi behövt ha med oss den tänkta arbetade tiden kontra frånvaron som registrerats och det har vi inte anpassat rapporten för idag. Tittar man på anställda med schematypen Ej schemalagd arbetstid har vi en sysselsättningsgrad men vi vet inte exakt när dom har jobbat. Där skulle vi behöva mer information om arbetstiderna för att kunna göra någon form av annorlunda beräkning än idag.

Vill man inte ha med en anställd av någon anledning finns markeringen jag nämnde i mitt förra inlägg som möjlig inställning. Det kanske kan vara ett alternativ om rapporten fungerar bra för vissa anställda men ni behöver räkna några manuellt som ni nämner.

Det andra utskriftsvalet som finns är att skriva ut rapporten utan hänsyn till sysselsättningsgrad. Den utskriften är till för att räkna antal personer som är anställda ett visst datum, oavsett sysselsättningsgrad. Programmet tittar då på om du är anställd under aktuellt datum, räknar varje person som en och hanterar inga decimaler.

Det finns flera olika värden som är önskvärda att ta hänsyn till efter olika behov, beroende på hur man ser på de anställda och hur de arbetat. Vi tar gärna till oss önskemål kring detta för att se hur efterfrågan ser ut.

Foto på SCB

SCB

 • 2,242 poäng 2k badge 2x thumb
Tack för utförligt svar! En bra rapport till ÅR torde många företag vara behjälpta av.
Mvh
Foto på Annika

Annika

 • 5,370 poäng 5k badge 2x thumb
Håller med. Dessutom var det för att kunna ha den till ÅR som rapporten efterfrågades från första början.
Foto på Bj

Bj

 • 4,828 poäng 4k badge 2x thumb
Tyvärr funkar denna rapport dåligt. Själv använder jag istället Ackumulator->Väljer period->Arbetat tid i timmar->Kön. Antalet timmar dividerar jag med årsarbetstid.
Foto på SCB

SCB

 • 2,242 poäng 2k badge 2x thumb

Tack Bj,

Men då får du inte med semester och kortare sjukfrånvaro, det ska nog också med men det kan man ju lägga till i ackumulatorrapporten. Jag gör någon liknande variant men blev så glad när jag såg att det fanns en rapport :)

Foto på Bj

Bj

 • 4,828 poäng 4k badge 2x thumb
Sant, man får lägga till de ackumulatorer man önskar i rapporten.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.