Ändra momskontering på leverantörsfaktura

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 6 år sedan
  • Besvarad
Hej! Vi har Visma adm 500, version 5:52. Jag vill ändra konteringen av en leverantörsfaktura som blivit felkonterad. Betalningsfilen har skickats och den är markerad som Betalning på väg. Det går att ta bort en kontering men inte allt. Det är momsen jag vill ändra Den är momsen jag vill ändra till något som det inte finns konteringsmall för. För det skall vara hälften av normalt pga hälften av betalningen var privat och som jag tänkte boka över kassan. Fri kontering alltså, inte enligt mall. "Raden är av en typ som inte kan raderas" "Kontering finns på faktura" är ex. på felmeddelanden.
Hur gör jag för att ändra momsen tex. Lev. fakturajournal är ännu ej utskriven.
Foto på Kristian

Kristian

  • 230 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Förstår jag dig rätt så vill du inte ändra totalbeloppet på fakturan, bara dess kontering för bokföringens skull. Är leverantörsfakturan inte journalförd går det fortfarande att ändra konteringen. För att kunna göra det måste du först ändra betalstatusen till ej betald under Arbeta med - Utbetalningar - Utbetalningar. Markera leverantörsfakturan i fråga och klicka Kommando - Ändra betalstatus, välj Ej betald och klicka OK. Stäng sedan utbetalningsrutinen och gå till själva leverantörsfakturan.

Över konteringen på leverantörsfakturan finns en ruta som heter Mallvärde där du har angett totalbeloppet, eventuellt frakt och moms. Utifrån vad du har valt där föreslår sedan programmet konto för totalbeloppet, frakten och momsen enligt dina företagsinställningar. Skriv in värde 0 på raden Total och tryck Enter. Gör sedan samma sak på raden för frakt och moms för att nolla hela leverantörsfakturan. Om det sedan finns några konteringar kvar på leverantörsfakturan efter detta raderar du de raderna med soptunnan så konteringsrutan är helt tom.

Nu när fakturan är nollad kan du lägga in korrekt värden på nytt, med den nya, rätta momsen. När du är klar kan du gå in i utbetalningsrutinen igen och markera fakturan, klicka Kommando - Ändra betalstatus, välja På väg och klicka OK så är du tillbaka där du började igen, fast med en korrekt konterad faktura. Har du ändrat totalbeloppet däremot, och inte bara själva konteringen, har du skickat en betalning till banken på fel belopp och behöver då kontakta dem för att se om de kan stoppa betalningen så du kan skicka om den med rätt belopp.