Nettosemester i Lön 300

 • 0
 • 2
 • Fråga
 • Uppdaterades för 4 månader sedan
 • Besvarad
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Lön 300 har ju ingen funktion för att arbeta med nettosemesterdagar. Om jag nu ändå sitter med det programmet och skall hantera intermittent deltidsanställda, hur gör jag så att det blir rätt i semesterskuldlistor och med utbetalningar till anställda som jobbat 3 månader tidsbegränsat och skall ha semestern utbetald i pengar i stället för som lediga dagar?
Foto på Per

Per

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb
 • Blä

Publicerades för 6 år sedan

 • 0
 • 2
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Det är helt riktigt som du skriver, funktionen för nettosemester finns endast i Lön 600. Lön 300 hanterar bruttosemester och för intermittent deltidsanställda innebär det att man registrerar semester även på dagarna som de normalt sett är lediga i arbetsveckan. De intjänade semesterdagarna räknas därför inte om till nettosemesterdagar.

Ersättningen för semesterdagarna motsvarar den arbetstid de anställda haft och blir inte högre för att de har bruttosemester istället för nettosemester. Pengarna fördelas över fler dagar istället och då blir ersättningen per dag lägre.
Foto på Per

Per

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb
Hej Joakim,

Jag hade brått med att få svar - skall ju köra löner idag - så jag ringde supporten också. Det svar jag fick ifrån en kollega till dig var att jag i stället kunde ändra i rutan för "semesterrätt" så att det bara står så många dagar som den anställde tjänar in netto. Till exempel 20 dagar för den som jobbar 4 dagar/vecka.

Anledningen till att jag undrar om detta är ett alternativ är att jag vill att det skall stå rätt i semesterskuldlistan. Det gör det väl inte annars?

/Per
Foto på Per

Per

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för svaret förresten. Och ursäkta blä:et. Jag var bara så trött i går kväll när jag höll på med det här...
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej igen!
Ingen fara Per, jag hoppas du känner dig piggare idag.

Du kan ändra semesterrätten så att dagarna blir rätt enligt nettosemesterberäkning på semesterskuldlistan. Men eftersom programmet inte hanterar nettosemester kommer det ändå att dra 5 semesterdagar om du registrerar en veckas semester på den anställde. Det blir alltså fel i längden att göra så här.

Beräkningen av semesterlönen kommer dessutom fortfarande att vara brutto. Det innebär då att den anställde i det här fallet får 20 dagar och ersättningen per dag blir för låg mot vad den skulle ha blivit.

Att ändra semesterrätten är inget jag rekommenderar dig att göra följdaktligen. Semesterskuldlistan visar rätt värden avseende den anställdes bruttosemester, om inställningarna är och har varit rätt i övrigt. Den kan inte visa värden enligt nettosemester i Lön 300 utan enbart i Lön 600.

Jag letade men hittade inget ärende på ditt kundnummer där detta har diskuterats. Jag beklagar verkligen om du fått det svaret från oss för det fungerar inte i längden.
Foto på Per

Per

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb
En sista fråga: Om jag låter semesterrätten stå som den är och skriver in ett mindre antal dagar i rutan "betalda" under "semesterdagar" (för att det skall stå rätt antal dagar på lönespecen), får den anställde då för litet ersättning per dag, precis som du nämner i svaret ovan?
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

 • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Du får fråga hur mycket du vill! :)
Egentligen står det inte fel på lönebeskedet, men det är bruttodagarna som står där, inte nettodagarna.

Ja, så blir det. Hela bruttoberäkningen resulterar i att den anställde får fler dagar med lite lägre ersättning per dag gentemot nettoberäkningen. Alltså kommer ersättningen per dag fortfarande att vara för låg jämfört med en nettoberäkning. Att ändra antalet dagar innebär bara att den anställde har färre dagar att få betalt för, ersättningen påverkas inte. Programmet kommer dessutom fortfarande att dra fem dagar om du registrerar en veckas semester, istället för fyra om stöd för nettosemester hade funnits.

Om jag förstått allt rätt ska du betala ut semesterdagarna i pengar. Ersättningen den anställde får kommer att bli rätt om du inte ändrar något i anställningsregistret. Kanske är det då enklare att förklara för de anställda att det är bruttodagarna som står på lönespecifikationen?
Foto på C Moreno

C Moreno

 • 82 poäng 75 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Semesterberäkning vid ny anställningsform och nya semestervillkor - Lön 300.

Vi har semester år som följer kalenderår.Vi tjänar in semestern för 2019 under 2018. Vi har 30 dagars semester.
Vi har en anställd som tom 30/6-19 jobbat 100%. Den anställde fyller 65 år den30/6-19. From 1/7-19 ska den anställde arbeta 80% måndag-fredag ochanställningen övergår i en tidsbegränsad anställning 190701-200630 efter dettaupphör anställningen.
Då den anställde endast jobbar 4 dagar i veckan skall semesterdagarna räknas omtill nettosemesterdagar (4*30/5=24) vilket ger 24 nettosesterdagar/år.
För perioden 1/1-30/6-19 har den anställde tjänat in 30/12*6= 15dagar.
För perioden 1/7-31/12-19 kommer den anställde att tjäna in 24/12*6=12 dagar.
Hur skall jag hantera detta i Visma Lön 300?
Ska jag lägga upp ett nytt anställningsnummer för den nya anställningsformenoch semestervillkoren?
Eller kan jag ändra anställningsform och semestervillkorpå befintligt anställningsnummeret? Kommer Visma Lön då att hantera allträtt såsom?
*När semester avhålls i juli-19 är dagarna intjänade under 2018- blir det rätt semestertillägg utbetalt, blir det rätt?
*Hur kommer den hantera semesterdagar som tjänas in under 2019 om jagändrar semesterätten till 24 dagar de 24 dagarna gäller ju först från 1/7-19 kommer det att blir rätt?

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.