Decimalfel avräkning sociala avgifter - Lön 300/600

  • 3
  • Problem
  • Uppdaterades för 5 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Öresdifferens vid lönekörning - Lön 100/300/600

Hej
Fr.o.m. januari 2014 misstämmer plötsligt avräkningen för sociala avgifter för mig. T.ex.: Om lönekörningen bokar upp en skuld på 69920,10 en månad, så visar sedan bokföringsunderlaget för skattedeklarationen en summa på 69919,74. Sådana avvikelser har det varit varje månad hittills under 2014.
Vad kommer det sig? Tidigare har det fungerat så att summorna alltid tagit ut varandra. Är det någon inställning som ska göras som jag har missat? Som det är nu måste jag gå in och justera de avvikande örena manuellt.
Foto på Annika

Annika

  • 5,370 poäng 5k badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 3

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.