Bokföra investeringsstöd från Jordbruksverket

 • 0
 • 3
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Hej! Är det någon som vet hur man bokför Investeringsstöd från Jordbruksverket?
Foto på Lindareet

Lindareet

 • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

 • 0
 • 3
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Linda!

Detta är en övrig rörelseintäkt som du kan boka på konto 3985 Erhållna statliga bidrag. Finns inte kontot i din kontoplan kan du gå till kontoplanen och kopiera ett annat konto som börjar på 39xx. Varför inte döpa det till "Investeringsstöd från Jordbruksverket" om du kommer att få fler utbetalningar.

Hälsningar Pär
Foto på Mikael A

Mikael A

 • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Investeringsstöd är ingen intäkt utan skall reducera anskaffningsvärdet för den aktuella investeringen. Löpande kan du tillfälligt bokföra det på 3981 Erhållan EU-bidrag enligt Lantbrukskontoplanen men vid bokslut skall det bokföras om mot kostnaden för aktuell investering, anskaffningsvärdet som alltså reduceras med erhållit investeringsstöd.
Foto på Marianne Jansson

Marianne Jansson

 • 632 poäng 500 badge 2x thumb
Ska bidraget beskattas?
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Marianne.

Ja, bidragen är skattepliktiga intäkter i rörelsen.
Foto på Mikael A

Mikael A

 • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Nej. Investeringsstöd är ingen skattepliktig intäkt! Anskaffningsutgiften för investeringen skall reduceras med erhållet bidrag!
Foto på Marianne Jansson

Marianne Jansson

 • 632 poäng 500 badge 2x thumb
I mitt fall rör det sig om ett utbetalt företagsstöd från jordbruksverket, ska detta beskattas?
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,270 poäng 3k badge 2x thumb
Ordet "företagsstöd" tyder på att stödet inte avser någon investering. Då ska stödet tas upp till beskattning.
Foto på Marianne Jansson

Marianne Jansson

 • 632 poäng 500 badge 2x thumb
företagsstödet är utbetalt i uppbyggnadsfasen av verksamheten. Men då vet jag hur detta ska hanteras, tack!
Foto på Pär Gustavsson

Pär Gustavsson, Champion

 • 3,320 poäng 3k badge 2x thumb
Om näringsbidrag ska tas upp som intäkt eller inte beror på vilket ändamål bidraget som betalas ut avser. Har du använt bidraget till en utgift som du inte får göra avdrag för (varken direktavdrag eller genom värdeminskningsavdrag) ska du inte ta upp bidraget som intäkt. Avser bidraget däremot något som du får göra avdrag för ska bidraget tas upp som intäkt. Bidraget ska redovisas på olika sätt beroende på vad det är avsett att användas till.

Så länge kostnaden klassificeras som avdragsgill (och det brukar de allra flesta kostnader vara) så är näringsbidraget skattepliktigt. I skatteberäkningen ska du alltså INTE återlägga näringsbidraget som icke skattepliktig intäkt så länge kostnaden som näringsbidraget avser är avdragsgill.

Om bidraget avser ett direktavdrag ska du ta upp hela bidraget som intäkt. Om bidraget däremot avser en utgift som får dras av genom värdeminskningsavdrag ska underlaget för värdeminskningsavdraget (anskaffningsvärdet) minskas med bidraget, exakt som Mikael A helt riktigt påpekar. Och om bidraget är större än anskaffningsvärdet ska mellanskillnaden tas upp som en intäkt.

Säg att vi investerar i en traktor för 500 tkr och får ett investeringsstöd om 100 tkr så blir underlaget för värdeminskningsavdrag 400 tkr.
Foto på Listjanne

Listjanne

 • 394 poäng 250 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Konot för bidrag från Jordbruksverket.

Hej Jag undrar vilket konto jag skall bokföra under när jag fått pengar från jordbruksverket för stödrätter (gårdsstödet) för att sköta marken på mitt jordbruk
Foto på Mikael A

Mikael A

 • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Gårdstödet är skattepliktig intäkt bokförs på konto 3981 enligt lantbrukskontoplanen. Skall alltså inte ingå i företagets nettoomsättning (Kontogrupp 30 - 37)
Foto på Ove

Ove

 • 82 poäng 75 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Särskilt driftstöd från Tillväxtverket - skattefri intäkt?.

Är statliga företagsstöd skattepliktiga intäkter eller undantagna från skatt?