Input på ospecificerade fält

 • 3
 • Idé
 • Uppdaterades för 4 år sedan
 • Under bevakning
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej Utvecklare!

Under åren har vi fått flera önskemål om olika nya ospecificerade fält i Visma Administration, speciellt i register. Önskemålen har flera gånger varit relaterade till integrationslösningar men det finns många fall där ett par extra fält hade gjort skillnad i mer unika användarfall i programmet. Den input som jag fått tidigare är att det ibland blir konkurrens mellan fält i integrationssammanhang. Ett annat förslag har varit att få funktionen för Fria kategorier som finns i Förening eller att få tex 10 nya fria fält i kund, leverantör och artikelregistret.

Att ett visst behov finns för detta är alltså tydligt, det jag behöver hjälp med är en plan för hur vi förverkligar detta på sikt. Kanske är det något vi får bygga på efterhand, i vilken ände ska vi då börja? Hur många fält och vilka typer av fält behövs? Vilken funktionalitet är viktig för att nya ospecificerade fält ska bli användbara i steg 1? Kunna redigera både i programmet och via API:et? Eller är det viktigare att de direkt kan användas i Rapportgeneratorn/Mallar och Sorteringar?

Jag skulle vilja känna lite på intresset från er sida och få riktigt kläm på hur behoven ser ut för fler ”fria” fält. Ni har säkert massor med exempel och bra input som kan hjälpa oss, det viktiga är att vi förstår problemet innan vi börjar skissa på lösningar.
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

 • 3
Hej Helene!
Jag ser gärna att ni lägger till fälten som redan finns i databasen och visar dessa på samma sätt som förening. Dessa fält ser jag även att vi får på artiklar och leverantör. Men vi vill gärna ha dem även på order och faktura kanske dessa kan få en egen flik där.

Om det skall vara riktigt bra så kanske vi skall skapa en helt egen underdatabas som har koppling till både kund, artikel, leverantör och OOF så kan vi lägga vad vi vill i denna tabell.
Hej!

Håller med Peter.

Extra fält för ovan nämnda tabeller är önskvärt ur ett utvecklingsperspektiv. Kanske till och med vore möjligt med meta information för respektive fri fält, dvs. information som beskriver vad fältet innehåller. Det är viktigt att de blir lättillgängliga både för användare och via API:et.

//André Datapartner
Foto på Kjell-Arne

Kjell-Arne

 • 60 poäng
Hej,

Det jag tycker är allra viktigast är ett textfält i artikelregistret.
Fältet bör rymma minst 3000 tecken.
Det måste vara åtkomligt för läsning via API:et. Det är även önskvärt att det är åtkomligt för skrivning via API:et.

Ännu hellre skulle det finnas ett specialiserat webinfofält, med möjlighet att formatera texten, som då markeras upp enligt HTML-standard.
Önskvärd formatering skulle framför allt vara rubriker (H1 till H5), Fetstil, Teckenstorlek, Teckenfärg, Punktlista (onumrerad och numrerad) och Tabellredigering.

Ett annat bra fält skulle vara webkategori, med i stort samma funktionalitet som dagens Artgruppfält.

Med vänlig hälsning

//Kjell-Arne Ebertson Jetshop AB
Foto på Snowdog74

Snowdog74

 • 60 poäng
Hej
Vi hos oss skulle gärna se att det fanns fält som vi kunde använda för att flagga om en order skall läsas över till vårt system.

Som det är idag använder vi textrad3 på en order men många kunder vill använda detta till annat. Helst skulle vi vilja kunna lägga upp en kryssruta i stället. Samt ha ett fält där vi skulle kunna återkoppla vilken tillverkningsorder som är kopplad till ordern då gärna på orderraden.

Vi skulle också gärna komma åt alla transaktioner på en artikel via API:et

Med vänlig hälsning
Andreas Käll
SystemAndersson AB
Foto på Bo Grinsvall

Bo Grinsvall

 • 60 poäng
Vi på Konsultringen, efter konsultation med 1000-tals ADM kunder, stöter vi ofta på problem att det är för få fält i princip alla register. Därför anser vi att man bör göra någon form av meta-register till följande tabeller.
ART, KUND, LEV, KONTAKT bör utökas med minst 10 extra fält, helst skulle jag se att man kan definiera längd och typ (A/N, N, Datum, Boel) själv. Möjlighet att skapa egna ”dropDown” med möjliga inmatnings värde.
I en vidare version skulle jag också vilja ha ovan typ av fält i BST, OOF, LEVFKT, LEVBETSPEC., INKFLJ, KBETBNT2, VER och VERRAD.
Dessa fält bör kunna hämtas upp i dokumentmallar, rapportgeneratorn, prisinläsning samt i ADK.DLL
// Bosse Grinsvall Konsultringen AB
Foto på paronsson

paronsson

 • 60 poäng
Hej!
Ospecificerade fält är något som skulle vara användbart. Dom måste definitivt vara möjliga att se i Administration. Det vore också bra om alla fält i alla tabeller i gick att läsa från API:et.

/Per-Åke
Foto på Cyril Porseland

Cyril Porseland

 • 80 poäng 75 badge 2x thumb
Vi har inga synpunkter på det här mer än att finns det i gränssnittet så måste det också finnas i API:et.

Vi har i vår kassaprogramvara www.joboffice.se fler fält på kundbilden och det kan absolut vara av våra kunders intresse att även kunna länka den informationen.

Vad många av våra kunder nämner är att Visma är hopplöst svårt att söka i, något som JobOffice klarar galant med fritextsök varför kunderna ofta väljer att söka i JobOffice istället. Här behöver Visma lägga krut, framför allt om ni skapar dynamiska sökfält där mer info kommer in på kund och andra formulär.

Ett tips är att bygga in ett fast fält för taggar och att kunna söka globalt i alla tabeller efter en viss tagg.

/Cyril
Foto på Sebastian Backstrom

Sebastian Backstrom, Champion

 • 180 poäng 100 badge 2x thumb
Hej,
Återkommer inom kort.
Foto på Henric Berggren

Henric Berggren

 • 60 poäng
Vad gäller fria fält så tycker jag man kan hämta idéer kring detta i Lundalogiks Kontakt/Lime Easy. Deras "Superfält" är enkla båda att hantera och förstå och oerhört användbara.

Sedan instämmer jag med övriga att fälten även ska gå att nå via API

Hälsningar
Henric
Foto på David Duus

David Duus

 • 80 poäng 75 badge 2x thumb
Hejsan

Sharespine nischar sig inom e-handelsintegrationer och det vi stöter på som vore bra att hitta förbättringar på är;

- Dolda fält (läsa/skriva/söka) i register vars syfte är att kunna hålla information som är viktig för integrationer. I regel kan det handla om referensnummer eller nyckelvärden för att kunna hålla koll och slippa föra separata register som länkar poster mellan systemen. Genom att använda dolda (ej synliga för slutanvändaren) kan man vara mer säker på att de är intakta. Bra om dessa fält skulle gå att tagga eller liknande så olika integrationer kan samsas om de tillgängliga fälten.

- Möjligheten för användare att skapa "egna fält" (läsa/skriva/söka) i Visma Administration, som blir åtkomliga (och sökbara) via API. Bra för att kunna skapa upp nya fält som kan användas av både användaren och vidare genom integration. Kan handla om fält specifika för just den kunden och verksamheten. Ett bra sätt att skapa lite mer funktionalitet i kundprojekt. Fälten behöver minst vara key/value men kanske tom aningen mer omfattande.

- Möjligheten för användare att utnyttja mer omfattande textfält som skulle fungera som produktbeskrivning/produktspecifikation och som skulle kunna skjutas ut på webben. En ganska vanlig fråga bland våra kunder, att kunna skapa mer fyllig information kring sitt sortiment direkt i Visma Administration.

Hälsningar
David
Foto på Martin Gustafsson

Martin Gustafsson

 • 60 poäng
Något som vi ofta stöter på är att kunder vill dela upp kostnader/intäkter på fler dimensioner/söknycklar än vad som finns nu.
Man kan säga att det som finns är projekt, resultatenhet och konto. Dessa 3 är i princip alltid upptagna varför uppdelning av projekt i delar blir omöjlig.
Dessa nya (eventuella) dimensioner skall följa med ner i bokföringen.

Martin Gustafsson
Foto på David It-stöd

David It-stöd

 • 130 poäng 100 badge 2x thumb
Hej Helene,

Sitter med ett projekt där det hade varit mycket bra med 10 extra fält på artiklarna.
Hur går det med era planer på detta?
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb
Hej på er!

Vi har fått massor med bra input från er och vi har sammanställt resultatet och diskuterat en runda här hos oss. Vi har dock inte bestämt hur vi vill gå vidare rent tekniskt, mest för att vi inte har haft tid att grotta ner oss i det ordentligt. Varenda sekund av vår tid går just nu till pågående version.

Planen är att vi tar upp det här igen hos oss när versionen är på plats nu i vår. Jag återkommer med uppdateringar när jag har lite mer info.
Foto på Thomas

Thomas

 • 3,236 poäng 3k badge 2x thumb
När det gäller ospecificerade fält vore det allra bästa om man kunde skapa dem själva på något vis och då ange typ och storlek osv.
Så vill man ha ett boolskt fält för någon typ av status så får man ange det tillsammans med fältnamn.
Hur man sen ska kunna visa fälten i olika delar av programmet är ett annat problem?

Jag funderar på att skapa en extern kontroll av våra order och skulle i det fallet behöva några extra fält på orderrader som då också måste vara åtkomliga via API. På det viset slipper jag skapa en kopia av hela ordern och hålla reda på dess rader i en separat tabell.
Eventuella tillägg och förändringar blir så mycket lättare att föja då.
Exempel på extra fält som skulle behövas för en sådan här funktion:
- Numeriskt fält (räkna antal kontrollerade produkter och inte påverka levererat antal förrän man är klar)
- Boolskt fält (enkelt indikera att rader är full, inte för mycket eller för lite) Enklare att filtera rader som misstämmer.
- Textfält för position. Notering om att produkten hittades på pall 1, 2 & 5.
- Textfält för kommentar om kontrollen. Alternativt kan man skjuta in en textrad, men man kanske inte vill visa informationen på följesedeln och då är det här fältet behövligt.

Tänk dig att man skannar av färdiga pallar och allt eftersom fyller jag på antalet i det numeriska fältet för respektive artikelnummer. Det boolska fältet sätter jag sant när kontrollerat antal är lika beställt alternativt levererat antal.
Foto på Roffe

Roffe

 • 130 poäng 100 badge 2x thumb
Hej Helene,

Vi på AB Montano ventilerade en liknande frågan med Bosse Grinsvall under förmiddagen och blev hänvisade till denna tråd.

Det som jag efterfrågade var:

1. Möjligheten att gruppera/ordna artiklar på ett sätt som inte stämmer överens med dom befintliga varugrupperna i flera led. Samt att det skall vara möjligt att göra detta i en massuppdatering.

Syftet i mitt fall är att möjliggöra en märkning av artiklarna. En viss artikel skall kunna ingår i en viss Serie, tänk IKEA och "Billy". massa artiklar, ur olika varugrupper som ingår i serie.

Tanken är att kunna ge en artikel flera sådan variabler, tänk en skruv som ingår i massa möbler.

2. Vet inte om det riktigt faller in under fria fält men.... Möjligheten att ladda upp fler filer. På artikelnivå har vi idag möjlighet att ladda upp filer. Jag skulle vilja ha utökad möjligheten att på denna nivå ladda upp fler filer och fler bilder.

Även om möjligheten finns, att spara bilder, eller filer, i specifika mappar associerade till visma så att visma känner av dessa och fyller på sig själv. Jag skulle vilja ge filerna en ändelse tex. artikelnummer.html och att visma direkt eller genom någon typ av körning uppdaterat sig själv. Lika så med bilder, tex. genom att ha artikelbildsmapp 1 och artikelbildsmapp 2 etc.

Syftet
Är att få Visma att innehålla mer av det kontextuella innehåll som finns i vår webbshop. Dels som en säkerhetskopia. Men framför allt för att vi vid större förändringar av artikeluppgifter i visma inte kan uppdatera webbshoppen på artikelnivå, utan att förlora massa information. Tanken är att all information skall sitta i vimsas databas, alternativt på vår server. Men framförallt att visma skall styra informationen till rätt ställe via det tillgängliga och fungerande integrationslösningarna. Så som ShopSync och Sharespine.

// Roffe
Foto på Andreas

Andreas

 • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Vi har nyligen blivet certifierad med miljö och kvalitetssäkring, detta gör att vi måste markera våra leverantörer med ett godkännande eller ej.
Jag finner inget lämpligt fält för detta ändamål, Sortbegrepp är upptagna till annat.
Jag hittade denna tråd på forumet och det verkar att kunna lösa mitt problem, dvs. något valbart extra fält i leverantörsregistret vore väldigt bra.
Med vänlig hälsning
Anderas
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,930 poäng 20k badge 2x thumb
Hej! Stort tack för ytterligare feedback i den här tråden. Vi kommer ha stor nytta av alla exempel och inte minst av direktkontakten med er för att visa eventuella skisser framöver. Diskussionen har inte på något sätt stannat av här hos oss men jag har ingen information att direkt uppdatera er med just nu. Jag återkommer när bilden av vår tidplan klarnat.
Foto på sunnivawestholm

sunnivawestholm

 • 70 poäng
Vi skulle ha stor nytta av ospecificerade fält, vill använda detta för våra externa lagerplatser (hittar ingen annan funktion för just flera externa lagerplatser?).
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,980 poäng 20k badge 2x thumb
Hej, tack för din input. Mycket riktigt finns inte hantering av flera lagerplatser i programmet idag men någon av våra samarbetspartners kanske har tips eller färdiga lösningar för detta. Jag skulle rekommendera att du börjar med att kika på de som nämns inom kategorin Lagerhantering på den här sidan: http://www.vismaspcs.se/integrationslosningar
Foto på A, ITchefen

A, ITchefen

 • 3,506 poäng 3k badge 2x thumb

Hej.

En styrka är att Visma är tillräckligt brett för att kunna administrera mycket av verksamheten genom att använda standardversionen.

Generellt tror jag inte att lösa flytande fält är en lösning som kommer ge oss en stor effekt till bättre lösningar.

Däremot en utveckling med Memnon (DHL, Schenker och DSV) och Unifaun (Posten) för att få möjlighet att skicka adressdata och ev kolliinfo på ett sätt som fungerar som standard i transportvärden vore kanon, men då pratar vi anpassning och något tillägg i Visma för att även fungera på ett anständigt sätt för utbokning till transport.

MVH Anna 

Foto på Roffe

Roffe

 • 130 poäng 100 badge 2x thumb
Hej Anna.
Delar av det som du efterfrågar levereras av ett Uddevallaföretag som heter It-Stöd. Dom har en hyfsat stabil och välfungerande integrationslösning mot Memnon. Deras it-brygga kostar per klick och för över adressinformation emot de mallar som du har i memnon. Du styr själv i Visma mot vilken mall och på så sätt är din fantasi enbart begränsningen.

//Roffe
Foto på A, ITchefen

A, ITchefen

 • 3,506 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Roffe. Själva grundproblemet är att det inte finns stöd i Visma för flera av de fält som är bas i en transportbokning. Då spelar det ingen roll hur mycket brygga det finns när man ändå måste hantera basdata flera gånger...bryggan är det lilla problemet i detta.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.