Överföring av löneunderla till bokföring på individnivå.

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 5 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bokföringsunderlaget som SIE fil uppdelad per anställd

Hej!
När man skapar bokföringsunderlag går det att skriva ut underlagen på individnivå, men det går inte att föra över till bokföringen på samma sätt? Jag får sitta och knappa in dessa manuellt varje lönekörning, och det är rätt tidskrävande med 45 anställda. Det skulle vara en STOR hjälp om detta gick att lösa.

Vänligen
Annika
Foto på annika

annika

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.