Använda samma avvikande leveransadress på många kunder - Administration

 • 5
 • Idé
 • Uppdaterades för 5 år sedan
 • Inte planerade
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej.
From första versionen har jag bett er om ett litet tillägg i faktura programmet.

Vid fakturering så önskar vi att avvikande leveransadressen ej ska höra ihop vara beroende av kundnummret.
Enkelt att ordna, en liten dialogruta med frågan “Ska leveransadressen vara kopplad till kundnummret?”

För bockas då rutan, ska det gå att använda er redan nu färdiga mall för olika leveransadresser

Med vänlig förhoppning.
Christer Forsgren
0705250739
christerforsgren@telia.com
Foto på Christer

Christer

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 7 år sedan

 • 5
Foto på Jessica Erixon

Jessica Erixon, Fd Anställd

 • 580 poäng 500 badge 2x thumb
Hej Christer!

När vi prioriterar inför kommande versioner tar vi ställning till efterfrågan hos våra användare och vi prioriterar åtgärder och önskemål som gynnar majoriteten.

När det gäller din idé känner jag en viss osäkerhet kring vid vilka tillfällen man använder en ”obunden” leveransadress. Det vore därför intressant om du återkommer och beskriver mer om hur ni arbetar. Du får då gärna ange när och varför man använder en sådan leveransadress. Finns det specifika branscher där detta är vanligare än i andra?

Om fler användare efterfrågar samma sak får ni gärna lämna en kommentar eller markera att ni gillar den.

/Jessica
Foto på Jimmy

Jimmy

 • 170 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Eget register till avvikande leveransadresser - Administration.


Vi skulle vilja se att avvikande leveransadresser till kunder får ett eget register i Administration 2000 precis som kontakter. Som det är i nuläget så är överskådligheten mycket dålig och det är svårt att veta vad man faktiskt har. På kunder som har väldigt många leveransadresser finns det ofta dubbletter eftersom man inte orkar gå igenom alla i den lilla lista som finns på kundkortet.

Utöver detta hade det varit fantastiskt bra om det lades till referens och e-post på leveransadress.

Bifogar en bild på två extra fält för avvikande leveransadress
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,970 poäng 20k badge 2x thumb
Hej, tack för ytterligare input i den här frågan. Vi har inte med detta i planen just nu men det är en intressant tanke att utöka funktionaliteten/användningsområdet kring avvikande leveransadresser i framtida versioner.
Foto på Jimmy

Jimmy

 • 170 poäng 100 badge 2x thumb
Hej, intresset för extra fält och som eget register vad gäller avvikande leveransadress verkar svalt så man får väl inse att detta inte kommer ske.

Jag har dock ett annat önskemål relaterat till detta inlägget. Eftersom vi anger en referens på Postadr och själva adressen på Postadr 2 på alla våra avvikande leveransadresser skulle vi önska att ni lägger till Adress 2 som valbar kolumn i kolumninställningar för avvikande leveransadress på order. Detta för att vi ska kunna se både referens och adress när vi väljer en avvikande leveransadress på order.

Detta borde inte vara speciellt svårt att ordna. Se bifogad bild nedan...Jag har också synpunkter på varför mitt första inlägg blev flyttat till denna tråd då mitt förslag gällande avvikande leveransadress inte har något att göra med att frikoppla den från kunden. Användare som kanske är intresserad av min idé kanske lämnar denna tråd efter att ha läst inlägg nr 1!
(Redigerad)
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 46,970 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Jimmy, tack för bildexemplet och förslaget. Att lägga till ytterligare kolumner i de olika kolumninställningarna innebär inga större insatser men måste ändå planeras in på agendan. Jag skriver upp det så får vi försöka ta hand om det vid tillfälle. 

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.