Aktieägartillskott - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bokföra aktieägartillskott från bolag 1 till bolag 2. Bolag 1 äger inga aktier i bolag 2 - Administration

En ägare sätter in 200.000kr i företaget då de har dålig likviditet. Det skrivs ett avtal om att han ska få dessa återbetalade inom sex månader om företagets likviditet tillåter. Villkorligt Aktieägartillskott, återbetalas utan beskattning.

Hur bokför jag detta inlånet/ägartillskottet?
2093/1930
Gör det någon skillnad om jag kallar det inlån/ägartillskott?
Finns det något som bör beaktas vid återbetalningen?
Foto på GoaMia

GoaMia

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.