Ändra "Annan benämning"

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 3 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Ändra texten i "Annan benämning"

Detta har jag önskat för ca 1 år sedan och jag tycker inte att det kan vara en så stor ändring hos er att "öppna" fältet "Annan benämning" vid orderskrivning så att det går att ändra texten i detta fält precis som det går i fältet "Benämning"

.....det vore kanonbra att kunna ändra texten i annan benämning på ordrarna. Nu kan man ju bara ändra texten i benämningen men jag skulle även ibland behöva ändra på den text som är registrerad i annan benämning.
Foto på Gunilla Stenbacks

Gunilla Stenbacks

  • 1,566 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.