Ändra automatisk komp 2 - Visma Lön 300

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 3 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Finns det något sätt att ändra så att de anställda som rapporterar övertid med komp-ersättning endast får 1 timme komp istället för 1,5 automatiskt?
Foto på Peter

Peter

 • 1,110 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

 • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej,

Hur rapporterar de anställda övertiden?
Har ni ett externt tidredovisningsprogram som ni läser in i Lön 300?

Har ni ett externt tidredovisningsprogram är det leverantören av programmet ni får ta kontakt med så de får kolla att det är rätt tidskoder som läses in.

/Susan
Foto på Peter

Peter

 • 1,110 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Susan,

Ser att min fråga har flyttats från Visma Stämpla till Visma Lön 300, vilket såklart gör min fråga lite mer otydlig. Vi kikar på att eventuellt använda Visma Stämpla och jag märkte då att när en anställd skulle rapportera övertid med kompersättning blev det automatiskt 1,5 timme plus på kompsaldot. Min fråga är helt enkelt om det går att ändra i inställningarna någonstans så att denna "över tid med kompersättning" blir 1 timme istället.

Vet inte riktigt varför frågan flyttades. Men det är alltså Visma som är leverantör i det här fallet :-)
Foto på Johan Nicklason

Johan Nicklason, Moderator

 • 2,528 poäng 2k badge 2x thumb
Hej!

Allt handlar om vilken löneart som används i löneprogrammet. Om du tittar på lönearterna 4101, 4102 och 4103 så är det lönearterna för komptid 1-3. Om vi utgår från standardinställningarna i programmet motsvarar komptid 1 timme mot timme dvs. 1 timme övertid motsvarar 1 timme sparad till komp.

Dessa inställningar kan du givetvis ändra på respektive löneart genom att ändra procentsatsen på den kopplade lönearten 4112.Om det är kopplingen mellan ert externa tidsredovisningssystem och löneprogrammet som gör att den väljer "fel" snabbval/löneart kan du kontrollera detta under Företagsinställningar - Import/Export - Tidkoder. Vanligtvis är kopplingen styrd mot ett snabbval som i sin tur är kopplad till en löneart. Snabbvalet Komp 1 är kopplad till löneart 4101.

Hoppas detta hjälper dig!

/Johan
Foto på Peter

Peter

 • 1,110 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Johan,

En bit på vägen i alla fall! Eftersom vi använder Visma Stämpla kan jag, som jag förstår det, inte ändra tidkodskopplingen i Visma Lön 300 (Företagsinställningar->import/export->använder import från annat tidsredovisningssystem kan inte "bockas i" eftersom den då vill peka mot t.ex. Visma Tid eller annat tidsredovisningssystem).

Grejen är att anställda som använder Visma Stämpla endast kan välja "övertid - komp" när de rapporterar övertid. De kan inte själva välja mellan övertid komp 1, 2 eller 3 (motsvarande löneart 4101, 4102 respektive 4103). Som administratör kan jag manuellt ändra vilken komptyp som ska användas, men användarna kan inte själva ändra det utan har endast övertid - komp som alternativ. Och då lägger Stämpla automatiskt upp det som "komp 2", d.v.s. löneart 4102.Finns det något sätt att i Visma Stämpla ändra så att denna "händelse" (övertid - komp) kopplas mot 4101 istället för 4102? Har det att göra med vilken tid på dygnet övertiden rapporteras kanske?

Annars känns det som att jag måste in i Visma Lön 300 och ändra så att löneart 4102 uppräknas med 100% istället för 150% för att "gå bakvägen" för att få till det. Då gör det inget att övertid - komp kopplas mot 4102 eftersom den anställde då får 100% istället för 150%, men då blir 4101 och 4102 identiska, vilket inte känns helt bra. Och om jag vill använda 4102 (150%) försvinner ju den möjligheten om jag ändrar inställningarna för den lönearten. Det hade varit lättare om man kunde peka om standardhändelsen "övertid - komp" i Visma Stämpla mot 4101 istället för att behöva ändra beräkningsinställningen för 4102.

Förhoppningsvis har jag missat något enkelt någonstans. Kan det vara så att jag egentligen ska bocka i "använder import från annat tidsredovisningssystem" i Visma Lön under import/export? Men då måste jag ju peka på en katalog någonstans där Visma Lön ska hämta filen, och Visma Stämpla är ju endast webbaserat och ska väl synka automatiskt med Visma Lön när jag skapar en ny lönekörning.
Foto på Patrik Svensson

Patrik Svensson, Fd Moderator

 • 3,196 poäng 3k badge 2x thumb
Hej Peter.

Vilken komp uppräkning man får beror på vilken tid på dygnet det är stämplat på som du är inne på själv.
Detta styrs från Inställningar - Företagsinställningar - Kollektivavtal - Visa regler där ser du mellan vilka tider programmet genererar de olika komptiderna, dessa går däremot inte att ändra.

Enda möjligheten som jag ser det är att justera lönearterna som Johan säger.

Stämpla till lön är bara kopplat till dessa tre rader så enklast är om du tänker igenom om du ska ändra dem eller om man som löneadministratör får justera de gånger då det kanske ska gå mot komp 1.

Stämpla är kopplat mot lönearterna som ligger på snabbvalen under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar - Snabbval - Komp-/tid- bank.

Ha en bra dag.
/Patrik.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.