Ändra förfallodag på betalningar med aktiv bankkoppling- Spar pengar- Lätt att styra likviditet

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Billigare bankkoppling med Danske Bank - eEkonomi

Aktiv bankkoppling i Danske Bank och Handelsbanken funkar väldigt bra.
Men för att hålla nere priset (gäller Danske Bank så kan man skicka betalningar på en vald betaldag). Jag ser ej denna möjligt att ställa in eller massuppdatera många leverantörer som skannas in med olika förfallodagar. man vill ändra till en betaldag för samtliga.
Banken tar ett pris på betalnings/dag och detta är lite irriterande... Man får i startpaket 53 betalningar/år och detta äts lätt upp om man har ca: 20 leverantörer/månad med olika betalnings dagar. I stället vill man gärna ändra förfallodagen på samtliga leverantörer och betala 2 ggr/mån man vill inte lägga för mycket tid att ändra förfallodagen på varje leverantör och då är det bra om man kan massuppdatera betalningsdagen på samtliga leverantörer.
Detta borde inte vara några problem,det funkar ju med lb-filen att ändra betaldagen eller hur.
Foto på Ekonomikontoret On-line

Publicerades för 2 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.