Anlitas av sin forne arbetsgivare

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
I Vismaspcs utskick ” Snart deklaration - här är nyheterna” 2018-03-01 finns punkt 9 enligt nedan.

Kravet att konsult ska ha flera uppdragstagare efter ett år tror jag inte gäller längre, det togs nog bort för flera år sedan. Däremot kan det behövas en karenstid från slutat som anställd till att börja som konsult i samma företag, 6 månader tror jag. Vänligen visa vilket underlag och lagtext som Vismaspcs och Annica Jönsson har för sitt påstående i punkt 9. Jag känner fall där konsult har jobbat hos sin förra arbetsgivare i tio år och inget ifrågasättande finns från Skatteverket.

https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/driva-eget-foretag/deklarera-foretag/nytt-i-arets-deklaration-foretagare?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=SE_SP_NEWS_201803_eEko_8061&utm_campaign=SE_SP_NEWS_201803_8061

Nyheter i deklarationen för företagare 2018 Annica Jönsson 2018-02-19

9. Anlitas av sin forne arbetsgivare. En anställd som säger upp sig och startar eget, kan behålla sin gamla arbetsgivare som enda uppdragsgivare under max ett år. Därefter krävs det fler uppdragsgivare för att inte den forna arbetsgivaren ska tvingas börja betala sociala avgifter. Gäller oavsett företagsform.  
Från Lars A
Foto på Sune

Sune

  • 262 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

  • 4,662 poäng 4k badge 2x thumb
Hej!Skatteverkets åsikt om F-skatt och självständighet gäller sedan 2008 och gäller alltjämt, det har inte på något sätt försvunnit. Observera att anledningen till att vi redovisar SKVs åsikt är att om alla sköter sina betalningar i form av moms, arbetsgivaravgifter m.m. då kommer sannolikt inget att ske även om ettårsregeln passerat, eftersom det inte finns anledning för SKV att agera. Övergångsperioden redogörs för i ställningstagandet, dnr 131751308-08/111 
men är där inte tidsbestämt till ett år, det har man gjort i andra sammanhang från SKVs expertgrupp. Någon karenstid är inte aktuell.

Hoppas detta gav dig lite mer kött på benen :)

Ha det gott!

/Sofia