Anpassningar till nya regler från Bokföringsnämnden – Visma Compact

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 5 år sedan
 • Kräver inget svar
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler från
Bokföringsnämnden för rättelser i bokföringen. Givetvis gör vi anpassningar för
detta i Visma Compact.

Känner du inte till förändringarna i vägledningen från BFN?
Läs mer här: https://vismaspcs.se/support/nya-regler-2015

I den nya vägledningen från Bokföringsnämnden beskriver jag 3
områden nedan som påverkar dig som arbetar i  Visma Compact:  

1. Tiden du kan vänta med att bokföra händelser har utökats 
Tiden du har på dig att bokföra beror på ditt företags omsättning. Alla kan vänta 50 dagar efter månadens utgång att bokföra affärshändelserna för den månaden men det kan vara så att du får vänta ännu längre. Sammanfattningsvis är det följande som gäller för allt utom kontanta in- och utbetalningar. 
 • Alla företag får vänta att bokföra till 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelsen inträffade.
 • Om nettoomsättningen normalt är högst tre miljoner får du vänta till 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade.
 •  Om nettoomsättningen normalt är högst en miljon och du har högst 50 verifikationer med högst 250 affärshändelser per år får du vänta till 60 dagar efter räkenskapsårets utgång.
 • Enskilda näringsidkare som omsätter högst en miljon, inte har någon EU-handel samt har högst 50 verifikationer med högst 250 affärshändelser per år får vänta med att bokföra tills inkomstdeklarationen ska lämnas in.

2. Verifikationerna i en bokföringsperiod ska låsas för att räknas som bokförda
Perioden (månaden/kvartalet/året) ska låsas senast när tiden för tillåten senareläggning löpt ut, exempelvis 50 dagar efter månadens utgång. I den låsta bokföringen kan du inte göra några ändringar. Om du upptäcker ett fel i en låst bokföringsperiod ska du rätta detta genom en ny verifikation i den period felet upptäcktes d.v.s i din olåsta period. I Visma Compact gör du detta genom det nya menyvalet Redigera - Rätta verifikation. 


3. Verifikat som inte är låsta räknas inte som bokförda - därför får du bestämma hur du vill arbeta med dem
Verifikationer i en olåst bokföringsperiod
räknas enligt vägledningen inte som bokförda eftersom du kan göra
ändringar och skapa nya verifikationer i en olåst period. Om du hittar ett fel
i en olåst bokföringsperiod i Visma Compact kan du korrigera med hjälp av en ny
verifikation men du kan även korrigera genom att stryka och lägga till rader, precis som tidigare. Använder du det
sistnämnda alternativet är det bra att känna till att strukna rader inte visas i Redovisningsfönstret när perioden
väl är låst. Du kan även välja att inte visa strukna rader på utskrifterna
Verifikationslista och Huvudbok, via en rapportinställning. De strukna raderna
finns kvar för spårning och visas på utskriften Ändringslista.

För dig som har Byråversionen av Visma Compact fungerar det som
tidigare. Du kan välja att arbeta enligt de två förslag som presenteras ovan
eller markera inställningen Redigera verifikat. Då som i tidigare
programversioner sparas inte ändringarna som görs i olåsta perioder.

Version 6.30 kommer innan årsskiftet. Håll utkik på Min sida för mer
information om versionen. Har du frågor får du gärna ställa dem här på
forumet. 
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

 • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

 • 0
 • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.