Antal timmar i löneperiod - Lön

 • 2
 • Idé
 • Uppdaterades för 11 månader sedan
 • (Redigerad)
Hos oss betalar vi ut månadslöner för innevarande månad och avvikelser för föregående månad. Men för att antal arbetade timmar på varje lönebesked ska stämma överens med avvikelseperioden som lönen grundar sig på, måste vi ha företagsinställningen "Föregående månad" även för grundlönen. Då stämmer antalet timmar fint. Men detta ställer till diverse problem... Exempelvis om en nyanställd person ska ha grundlön för innevarande månad, då måste man fuska med anställningsdatum för att alls få med denne person på lönekörningen. Eller om man ska skriva ut en semesterskuldlista efter avslutad lönekörning, måste man först skapa nästa lönekörning innan det går att få ut den.
Mitt önskemål är att antal timmar på ett lönebesked grundar sig på avvikelseperioden istället för på löneperioden, det skulle lösa många problem.
I övrigt tycker jag att programmet fungerar fint och är lättarbetat :)
Foto på Ulrika

Ulrika

 • 200 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 2
Foto på Annapanna

Annapanna

 • 3,874 poäng 3k badge 2x thumb
Jag förstår hur du tänker, men om man skulle ändra antal timmar till avvikelseperioden så blir ju det också fel, eftersom lönen faktiskt avser innevarande månad, och det därmed är de timmarna som ska specas. Jag tänker i stället att antalet timmar kanske inte behöver skrivas ut alls. Om de ändå har månadslön så kvittar det ju egentligen hur många timmar månaden har.
 

Foto på annsofie

annsofie

 • 1,528 poäng 1k badge 2x thumb
Instämmer med föregående svar. Antal arb timmar ska stämma mot den lön dom får innevarande månad
Foto på Helena

Helena

 • 900 poäng 500 badge 2x thumb

Jag håller med om att timmarna borde inte visas. Vi har månadslön, då har timmarna ingen betydelse för lönen.
Foto på annasarnehed

annasarnehed

 • 2,944 poäng 2k badge 2x thumb
Fast för oss som får avsättning till arbetstidsförkortning varje månad är timmarna viktiga eftersom avsättning beräknas på "närvarotimmar". Jag tycker att timmarna bör visas annars har den anställde ingen möjlighet att se underlaget.
Foto på Ulrika

Ulrika

 • 200 poäng 100 badge 2x thumb
Jag tänker inte så mycket på vad som visas på lönebeskedet, men håller med om att det vore bäst om det inte stod något alls vid månadslönen. Det är mer att totalt antal arbetade timmar för löneperioden, alltså efter avdrag för frånvaro mm, som inte stämmer. Det antal timmar som visas som "Nettoarbetstid" är ju helt fel, det grundar sig på kommande månads timmar minus denna månads frånvaro/övertid. Det har man ju inte så stor nytta av.
I gamla programmet visades nettoarbetstiden för aktuell månad (alltså avvikelsemånad) vid registrering, det saknar jag.
Foto på My Janhall

My Janhall, Moderator

 • 2,536 poäng 2k badge 2x thumb
Hej Ulrika,

Jag förstår inte helt vad du är ute efter tror jag. Jag tolkar det som att du inte vill att avvikelserna ska dras på den innevarande månades timmar, varför inte? Vad är det du tycker blir fel i det fallet? 
Anledningen till att det finns en kvantitet med timmar på månadslönen är för att visar hur många antal timmar den anställde skulle ha jobbat under löneperioden. Antingen enligt arbetsschemat eller inlagd arbetad tid. Samt att det även ska finnas timmar att dra avvikelsen på. Om en anställd tex är sjuk så måste det finnas timmar inlagda att vara sjuk på så avdraget blir korrekt. 

Återkom gärna med ett litet förtydligande så kikar vi på det :)

Ha en fin dag! 
/My 
Foto på Ludolf

Ludolf

 • 2,554 poäng 2k badge 2x thumb
Jag tror du har missförstått, Ulrika. Du skriver "för att antal arbetade timmar på varje lönebesked ska stämma överens med avvikelseperioden som lönen grundar sig på". Det är inte meningen att de ska stämma överens.

Från en 160-timmars månadslön drar man förra månadens t ex 12 frånvarotimmar även om förra månadslönen avsåg 184 timmar. (Och skulle frånvaron vara hela 168 timmar drar man först frånvaro för hel månad, därefter utbetalas en grundtimlön på 16 timmar.)

Så använd de avsedda inställningarna så slipper du fibbla med anställningsdatum och semesterskuld.


Till alla som önskar borttagning av upplysningen timmar: Tag inte bort den själv, bara! Blankt kvantitetsfält ger felaktiga beräkningar senare, upptäckte jag för några år sen. Har tyvärr glömt vad det gällde, men det var allvarligt. Mitt personliga önskemål till Visma är att man i företagsinställningarna ska kunna välja att dölja upplysningen.

Foto på Helena

Helena

 • 900 poäng 500 badge 2x thumb
Jag förstår inte varför Månadslönen är kopplad till antal timmar. Det är ett fast belopp oavsett vilken månad vi är i.I flera andra löneprogram har vi haft en separat löneart som heter Arbetade timmar, den har antingen baserats på schemat eller på föregående månads arbetade timmar minus eventuell frånvaro.
För vår del nu ställer det till det för Arbetstidsförkortningen som tjänas in varje månad. Intjänande arfktimmar grundar sig på antalet i förväntad arbetstid minus frånvaro. Eftersom antalet förväntade arbetstimmar varierar per månad så blir det fel när vi har innevarande månads timmar att räkna med som arbetat tid. Om jag ändrar timmarna till föregående månads timmar så blir det rätt antal intjänade arfktimmar.
Foto på My Janhall

My Janhall, Moderator

 • 2,536 poäng 2k badge 2x thumb
Hej Helena,

Använder du vår funktion för Arbetstidsförkortning så kan du se hur beräkningen ser ut vid avsättning till tid,pengar och pension här. Jag förstår inte riktigt vad du menar med förväntad arbetad tid nämligen. Vad har du för inställning vid avsättningsprincip under Arbetstidsförkortning - Inställningar? Har du bocken i avsättning ska beräknas automatiskt vid varje lönekörning?

Om du inte använder denna funktion så får du gärna återkomma med hur du gör för hantera detta varje lönekörning så ska vi kika på det igen. 

Ha en fin dag! 
/My 
Foto på Helena

Helena

 • 900 poäng 500 badge 2x thumb

Hej, jag har en bock i Avsättning ska beräknas automatiskt vid varje lönekörning. Det räknas automatiskt men den räknar med timmarna som man förväntas arbeta (enligt schema eller om det är standard 8 tim/dag) i november nu till lönen 25/11.
I november har vi 22 arbetsdagar. 22 arbetsdagar * 8 timmar= 176 tim. Enligt vårt kollektivavtal ska hen då tjäna in 6,01 timmar.
Men vi vill inte betala ut arbetstidsförkortningen i förväg utan vi vill ge ut timmarna för oktober för där vet vi vad som hänt dvs om personen varit frånvarande. I oktober hade vi 23 arbetsdagar, 23* 8 tim = 184 tim. Enligt vårt kollektivavtal ska hen då tjäna in 6,29 timmar. Om personen varit frånvarande hela oktober så blir det 6,29 timmar i arbetstidsförkortning hen förlorat. Men nu när vi har novembers timmar dvs 176 timmar så blir det minus 0,27 i arbetstidsförkortningen. Vi har månadslön för innevarande månad men allt annat släpar en månad, övertid frånvaro mm varför inte arbetstidsförkortning. Vi skulle få arbetstidsförkortning i förskott om vi följer era inställningar, men jag ändrar antal timmarna till föregående månads antal timmar för att få intjänandet rätt.. Att timmarna som används för beräkningen är kopplade till lönearten Månadslön har jag inte fått någon förklaring till ännu.
Foto på My Janhall

My Janhall, Moderator

 • 2,536 poäng 2k badge 2x thumb
Hej Helena, 

Programmet fungerar som så att arbetstidsförkortningen inte bokas upp retroaktivt, det blir så när man har avvikelseperiod förgående månad. För att det ska bli så som du vill får man justera så att löneperiod och avvikelseperiod är samma månad. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar.

Det är egentligen samma svar till varför antal timmar används vid lönearten månadslön, det är så programmet är uppbyggt. Jag tar gärna vidare det som ett önskemål såklart. Förstår jag dig rätt om du vill att arbetade timmar ska vara en egen rad/ löneart som frånvaro m.m dras på och att lönearten för månadslön bara visar beloppet dem får ut? 

Återkoppla gärna. 
Ha en fin dag! 
/My 
Foto på Helena

Helena

 • 900 poäng 500 badge 2x thumb
Ja, det stämmer att jag vill ha en egen rad/löneart för arbetad tid.

Jag har inte vågat justera att löneperioden är för föregående månad, det kanske påverkar något som jag missat att tänka på? Fast det kanske blir samma effekt som jag får nu när jag ändrar manuellt varje månad?
Foto på Petra

Petra

 • 1,224 poäng 1k badge 2x thumb
Det här med timmar i perioden och hur man kan förvänta sig att det räcker med att man anger löneperiod i lönekörningen ställer jag mig tveksam till att det fungerar. Har du bruten månad och inte angett bägge perioderna manuellt på datumkolumnerna på lönebeskedet så räknar programmet timmar helt annorlunda mot vad man förväntar sig. Då räknar den ändå på kalendermånad. 

Så hårt styrt så inte ens det som man förutsätter ska vara automatiskt fungerar. Misstänker att de som byggt programmet har aldrig jobbat med löner..... 
Foto på My Janhall

My Janhall, Moderator

 • 2,536 poäng 2k badge 2x thumb
Hej Helena,

Jag tolkar det som att du har inställningarna för löneperioden innevarande månad, vilket betyder att du i lönekörningen med utbetalningsdatum i Oktober skulle betala ut lönen för Oktober månad men att du ändrat datum manuellt på lönearterna så löneutbetalningen för Oktober gäller lönen för September? 
I det fallet så är det inga problem att ändra löneperiod eftersom du själv har skapat dessa inställnignar varje lönekörning och det slipper du om du ändrar detta i dina inställningar. 

Har du däremot i lönekörningen med utbetalningsdatum i Oktober inte gjort några manuella ändringar så går programmet efter dina inställningar. Skulle du då ändra löneperioden till förgående månad nu så ska du inte göra någon lön för den här månaden, för då gör du lön för förra månaden igen vilket blir inkorrekt. Kontentan av detta blir alltså att dem anställda inte får någon löneutbetalning denna månaden. 

@Petra: 
Hej Petra,
Jag ser att du har skrivit till oss angående Antal timmar i en annan tråd som gällde arbetsgivarintyg, den är nu besvarad. Är det annat som inte har fungerat för dig när du har bruten period vad det gäller avvikelser eller arbetstidförkortning som skrivet ovan på lönekörningarna? Du får gärna förtydliga isåfall så kikar vi på det. 

Ha en fin dag! 
/My 
Foto på Helena

Helena

 • 900 poäng 500 badge 2x thumb
Hej, jag har inställningen Lön för innevarande månad, alltså månadslön betalas ut för innevarande månad. Avvikelserna såsom övertid och frånvaro är släpande alltså för föregående månad. Det är inget konstigt med det och det är ingenting jag ändrar manuellt för att få det så. Det är vanligt förekommande lönehantering. 

Det som är konstigt är att det är timmar på lönearten Månadslön. Månadslön borde inte ha några timmar, Månadslön är samma belopp varje månad oavsett hur många timmar det är i månaden.
Det jag ändrar manuellt är antal timmar i Lönearten Månadslön. Detta gör jag för att funktionen Arbetstidsförkortning räknar med dessa timmar. 
Nu till decemberlön  är det 136 timmar enligt Visma 600. Jag ändrar till 176 eftersom det var 176 timmar man skulle jobba om man jobbar mån-fre 8 tim/dag i november. Min anställde som varit sjuk hela november får då 0 tim i arbetstidsförkortning, om jag låter 136 timmar stå kvar så går han back i arbetstidsförkortning. 

Foto på Ludolf

Ludolf

 • 2,554 poäng 2k badge 2x thumb
Det är jättebra att periodens antal timmar visas på lönearten Månadslön. Ytterligare ett exempel: En anställd lämnar två månader i rad in en tidrapport med 184 timmar på. Den ena månaden får han 24 timmar övertid utbetalt, den andra månaden bara 8. Tack vare att periodens antal timmar står på raden Månadslön kan han lätt se att han fått rätt övertid.

Det verkar som att det är funktionen Arbetstidsförkortning som är felprogrammerad. Jag använder den inte själv, så jag kan tyvärr inte verifiera.
Foto på Helena

Helena

 • 900 poäng 500 badge 2x thumb
Om en anställd lämnar in en tidrapport med 184 timmar så är det väl 184 arbetade timmar arbetade i föregående månad? Då har man ingen användning av innevarande månads timmar som visas på lönearten  Månadslön, eller? Den ska väl räknas mot det antal timmar som var i föregående månad, inte innevarande?
(Fast du kanske har inställt-Månadslön för föregående månad)

Svårt att försåt varandra när man inte har helheten hos var och en :)

Oavsett så hade det varit bra med en egen löneart för arbetade timmar eftersom vi uppenbarligen använder den på olika sätt. Timmarna har ingenting med månadslönen att göra, månadslönen är densamma varje månad oavsett timmar.
Foto på Ludolf

Ludolf

 • 2,554 poäng 2k badge 2x thumb
Jag hanterar båda varianterna (konsult).

Men det står ju tack och lov även datum alldeles före timmarna på raden Månadslön. Så i företag som betalar månadlönen i förskott ser den anställde att han ska addera månadslöntimmarna från förra lönebeskedet med övertidstimmarna på senaste lönebeskedet.
Foto på Helena

Helena

 • 900 poäng 500 badge 2x thumb
Jag förstår hur du tänker, för oss som jobbar med lön är det enkelt att följa och förstå informationen på lönespecarna.
Men jag har dock märkt under alla år att det inte är självklart för den som får lönen.

Främst efterfrågar jag en löneart för Arbetad tid så att vi kan skilja på Arbetstiden och Månadslön eftersom vi hanterar timmarna olika och funktionen Arbetsförkortningen använder timmarna.
(Redigerad)
Foto på Petra

Petra

 • 1,224 poäng 1k badge 2x thumb
Själv har jag valt att inte använda deras beräkning av arbetstidsförkortning då den inte stämmer. Arbetstidsförkortning betalas inte ut i förskott i något avtal. 
Ändrar man till att lönen avser föregående månad, så som man måste göra för att kunna använda den funktionen, så får löntagaren fel period angiven på sitt lönebesked. Det om något kan skapa förvirring om personen slutar, hur attsingen ska du då förklara att du betalt ut för innevarande men angett föregående? 

Den diskussionen är inte rolig att ta då arbetstagaren lätt kan förutsätta att hen har en månadslön kvar att få utbetald. Tror inte ens att man klarar en facklig förhandling med argumentet att löneprogrammet inte kan hantera arbetstidsförkortning annars.... Då får arbetsgivaren betala, eller löser SPCS det?