Antal timmar i perioden

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 11 månader sedan
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre. Communitymoderatorn angav följande anledning för att arkivera: Finns en till tråd som innehåller samma information.

Har nu suttit med supporten angående arbetade timmar som redovisas på lönebeskedet och fått besked om att om man har bruten månad så måste man även ange hur många timmar det är i varje period. Tex om man har löneperiod 15-15 i månaden så måste man för att få det rätt ange två rader timlön för att få schematimmarna på rätt månad. Det spelar ingen roll att du anger datum på frånvaro, att du angett 15-15 som löneperiod, du måste ändå manuellt ange det även på lönebeskedet, och då månad för månad. Annars "blandar" löneprogrammet timmarna och plockar lite som det vill.... Antal arbetade timmar på lönebeskedet stämmer inte med vad som angetts, utan det plockar, som det verkar, lite från varje månad och lite hipp som happ. Arbetade timmar i perioden, 223, utbetalda timmar 127.... Tydligen har löneprogrammet då plockat både för HELA månaden som lönen utbetalas samt från den period som avser 15 dagar föregående månad. Alltså, det tar även med förväntad tid, sådant som inte är utbetalt ännu.... 
Gör du sedan ett arbetsgivarintyg och missat det så stämmer absolut ingenting. Dessutom får du även med timmar som inte finns med i någon lönekörning, utan du får även med förväntade timmar... 

Tänk er att få tillbaka ett sådant från A-kassan...... 

Allt måste dubbelkollas separat, hur bra är det? Då är det banne mig bättre att göra det manuellt från början. 

Nä, gillar inte alls att ha blivit pådyvlad detta programmet. Funkar för tjänstemän, är definitivt inte anpassat för de olika anställningsformer som finns idag. Har man sedan något form av individuella överenskommelser så har man ju räddad sin arbetstid i alla fall.... 

Undrar i mitt stilla sinne hur många som fått för mycket lön beroende på den synnerligen hårda styrning som programmet har...... 
Foto på Petra

Petra

  • 1,224 poäng 1k badge 2x thumb
  • Förbannad och besviken

Publicerades för 11 månader sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.