Är årets ingående balans rätt?

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bokför föregående års resultat för ideell förening - eEkonomi

Har tagit över en ideell förening. funderar på om ingående balans är rätt.
konto 1930 +  bankkonto 166384,45.
konto 2010  eget kapital- 128448,01
konto 2019 redovisat resultat - 37936,44

Ska redovisat resultat stå kvar även detta år?
Ska det inte läggas in i eget kapital?

Hur ska jag bokföra för att få detta rätt?

Tacksam för svar.
Foto på bettan

bettan

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.