Arbetsgivaravgift, personalskatt - rätt år?

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Gör årsavstämning enligt instruktioner i Visma ekonomi. Får inte att stämma med inbetalningar av arbetsgivaravgift + avdragen personalskatt, de utbetalningar jag gjort till skatteverket 12/1 samt 12/2 2018 gäller ju 2017 års inarbetade lön (alltså, nov lön utbetalt dec, avdragen skatt + arbgavg januari, dec lön utbetalt jan, avdragen skatt + arb.g.avg feb,), hur gör jag med detta?
Foto på phlippis

phlippis

 • 1,054 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,652 poäng 50k badge 2x thumb
Det som inte stämmer bör du rätta till.

Mikael
Foto på phlippis

phlippis

 • 1,054 poäng 1k badge 2x thumb
Jo, det förstår jag, men hur gör jag det? Ska jag bokföra om dessa, och isf hur? Som upplupna kostnader? 
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,652 poäng 50k badge 2x thumb
De utbetalda lönerna och den avdragna skatten är väl rätt?

Och är bokförda

Debet Lönekonto ( t ex 7010)
Kredit avdragen skatt  2710 
Kredit utbetalt  konto 1930 nettolön 

Debet 7510 arbetsgivaravgifter
Kredit 2731 Skuld arbetsgivaravgifter


Miakel
Foto på phlippis

phlippis

 • 1,054 poäng 1k badge 2x thumb
Jo, det är de, men det verkar som att skatt och arb.g.avg ändå hamnar under 2018, fast de är inarbetade under 2017? Januaris löneutbetalning (inarbetad dec -17) skrev jag som upplupen och sen bokade bort den, men känns som att skulden 31/12 ändå inte stämmer? Något annat jag bör tänka på? 
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,652 poäng 50k badge 2x thumb
Det är alltid kontantprincipen som gäller för utbetalda löner oavsett när arbetet utförts

Arbete i nov, lön i december hör till 2017 års kontrolluppgift och ska kostnadsbokföras 2017

Arbete i december, lön i januari hör till 2018 .

Om skatt och arbetsgivaravgifter för lön utbetald i december hamnar i 2018 års bokföring är den felbokförd.


Mikael
Foto på phlippis

phlippis

 • 1,054 poäng 1k badge 2x thumb
Tack! Det är ju precis det här jag inte begriper riktigt, vilket år lön, skatt och arb.g.avg ska bokföras på? Som jag gjort, så hamnar ju novembers och decembers skatt och arbetsgivaravgift under 2018, eftersom det är då jag betalat in det. När jag gör årsavslutet i Visma står det 

"Finns det lönekostnader (till dig själv eller anställda) som avser arbetad tid under året men som inte är bokförda under året?

Öppna och kontrollera Transaktionsanalysen att den summa på kontona som avser lönekostnader som avser tid som arbetats under året är bokförda. Om det finns kostnader som avser året, men som har bokförts på nästa år, måste de lönekostnader med tillhörande sociala avgifter bokas som upplupen kostnad.

Gör så här:Skapa en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer, debitera respektive kostnadskonto och kreditera konto 2910 Upplupna löner och 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter."


Då förstår jag det som att  lön ska kostnadsbokföras under det år lönen är inarbetad? Att januaris utbetalning som avser december, ska kostnadsbokföras under 2017? 

Men skatt och arbetsgivaravgifter ska alltså kostnadsbokföras det år de betalas oavsett vilket år de avser? Det "ska" alltså finnas en skuld över årskiftet som avser bokförda, men ännu ej inbetalade och bortbokade skatt- och arbgivaravgifter? 


"Har du stämt av bokföringskontona för källskatt (2710) respektive arbetsgivaravgift (2730) mot de belopp som avser året, men som inte betalades in under året?

I samband med att du bokför löneutbetalningar bokför du en summa för källskatt på konto 2710 och en för arbetsgivaravgift på konto 2730.

När skatten och arbetsgivaravgiften betalas ska den bokas bort från respektive konto. Saldot på konto 2710 och 2730 per 2017-12-31 ska motsvara den skuld som avser skatt och arbetsgivaravgift som inte har betalats under året.

Öppna och kontrollera Transaktionsanalysen för konto 2710 och 2730 och jämför saldot på kontona med de skattedeklarationer som ännu inte är betalda för året. Om det finns en differens kan det bero på att du bokat något annat än skatt eller arbetsgivaravgift på kontona eller att du har glömt att boka bort beloppen vid betalning. När du vet vad eventuell differens beror på, rättar du genom att skapa en ny manuell verifikation."


Tacksam för hjälp :)
Foto på phlippis

phlippis

 • 1,054 poäng 1k badge 2x thumb
Så konto 2710 och 2731 får ett negativt utgående saldo 17.12.31, motsvarande bokförda med ej betalda belopp för skatt och arbgivaravgift, detta bör alltså vara i sin ordning? 
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 26,518 poäng 20k badge 2x thumb
Kto 2710 och 2731 skall per 1231 innehålla arbetsgivaravgiften och den avdragna skatten på lönen som betalades ut i december. Om du sedan betalar ut lön i januari men den avser december så bokar du den som en upplupen lön (kto 2910) och Upplupna arbetsgivaravgifter (kto 2941). I den bokningen tar du ingen hänsyn till den preliminärskatt du drar av vid utbetalningen. Det här är bara för att få resultatet rätt. Preliminärskatten är bara likvidhantering. Lycka till!

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.