Årsavstämning, obetalda leverantörsfakturor - eEkonomi

 • 0
 • 3
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Sitter och håller på med min årsavstämning.

Under fliken Obetalda leverantörsfakturor, så står det att det finns obetalda leverantörsfakturor per 2014-12-31. 

Detta är inte det minsta sant. Jag skrev ut rapporten Obetalda leverantörsfakturor per 2014-12-31, och det kom upp en rapport på 34 obetalda leverantörsfakturor.

Om jag går till fliken Inköp -> Leverantörsfakturor, så har jag inga obetalda leverantörsfakturor där heller, och om jag kollar under betalda leverantörsfakturor så hittar jag alla mina 34 fakturor där.

Känns ju mindre tryggt att programmet inte kan hålla reda på vad som har gjorts och inte gjorts.

Jag kan ju inte heller rätta till något eftersom det ju är fel på någon del av programmet, vad jag kan se.

What to do?
Foto på Amrit

Amrit

 • 3,858 poäng 3k badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

 • 0
 • 3
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!

Under Inköp - Leverantörsfakturor visas vilka leverantörsfakturor som är betalda och obetalda just nu. Om du gör utskriften obetalda leverantörsfakturor och anger datum 2014-12-31 får du en lista på de fakturor som var obetalda den 31/12 2014. Det är alltså helt normalt att du får olika resultat i dessa olika vyer.
Foto på Jonah

Jonah

 • 1,032 poäng 1k badge 2x thumb
Hej!

Jag har exakt samma problem, men hos mig står det fortfarande 0 kr i saldo även på 2014-12-31. Det luktar bugg?

/Jonah
Foto på Nicklas

Nicklas

 • 150 poäng 100 badge 2x thumb
Jag har fått som svar från Visma att ja, det är en bugg. Har en annan tråd där jag frågat om det.

https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/arsavstamning-obetalda-kundfakturor-4aa2r1jv96u4m
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 49,100 poäng 20k badge 2x thumb

Jag har nu årsavstämning 30/6 och där är det en diff på obetalda fakturor och konto 2440 på ca 86 000.-, det är ca 1 000 000.- på konto 2440

Har inte bokfört manuellt på konto 2440, är det så att systemet räknar om utländska fakturor till valutakursen per 30/6?

Då måste jag kunna ta ut en lista på obetalda fakturor i orginalvaluta

Foto på Hanna Hultemark

Hanna Hultemark, Moderator

 • 7,916 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Utskriften "obetalda leverantörsfakturor" visar beloppet i originalvaluta. 

Det kan däremot bero på andra saker:
1. Du har inte lagt in korrekt ingående balans på 2440 - Leverantörsskulder, ditt första räkenskapsår.
2. Du har lagt in en verifikation på 2440 på ett tidigare år (kolla gärna utskriften när de senast stämde).
3. Du har skapat en faktura men lagt betaldatumet på ett tidigare datum än fakturadatumet. 

Kontrollera dessa tre saker. Skulle det fortfarande diffa får vi gräva djupare i det!

Ha en fortsatt fin dag!

/Hanna
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 49,100 poäng 20k badge 2x thumb

det är mitt 5:e år med eEkonomi

och utskriften är i SEK för jag har ingen faktura på € 155 199,68 ...

det är ca SEK 890 000.- som är i Euro original

Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

 • 9,254 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Pacsac!

Utskrifterna för obetalda fakturor i programmet är alltid i SEK, det stämmer. Ber om ursäkt för tidigare felaktigt svar.

Vad gäller din tanke om att differensen kan bero på en valutaombokning per den sista på räkenskapsåret, så ska så inte vara fallet. Har man faktureringsmetoden inställd så bokas ju bokföringen av fakturan upp direkt på fakturans datum, med fakturadatumets valutakurs. Samma valutakurs baseras utskriften av obetalda fakturor på, d v s fakturadatumets. Så här ska det inte kunna uppstå någon differens.

Har man däremot kontantmetoden så bokas ju ingen verifikation avseende fakturan upp alls vid fakturatillfället, men tar man ut en utskrift av obetalda fakturor så tas ändå fakturan upp där (enligt fakturadatumets valutakurs om det är en utländsk faktura i en annan valuta). Här har man alltså alltid en differens, eftersom fakturan ännu inte finns bokförd men tas upp på utskrifterna (detta gäller oavsett om det är en utländsk faktura eller inte). När fakturan däremot bokas upp som en skuld/fordran i bokföringen per den sista på aktuellt räkenskapsår vilket man gör enligt kontantmetoden (programmet gör det automatiskt åt dig, se tråden Obetalda fakturor vid bokslut), så försvinner dock denna differensen. Vad gäller utländska fakturor i annan valuta, så sker uppbokningen enligt den sista dagen på räkenskapsårets valutakurs. Utskrifterna för obetalda fakturor värderas dock också om enligt den valutakursen, i samma veva. Så ingen differens p g a utländska fakturor, ska alltså heller uppstå när man har kontantmetoden, eftersom både bokföringen och utskrifterna värderas om enligt räkenskapsårets sista dags valutakurs.

Så en eventuell differens mellan obetalda fakturor och bokfört saldo på 1510/2440 ska alltså inte bero på detta. Vanligtvis beror differensen på något av det Hanna nämnde ovan, d v s:

1. Det diffar redan vid årets början.
2. Bokföring har gjorts manuellt på konto 2440/1510.
3. Det finns en faktura som har ett betaldatum på tidigare år än fakturadatumet.
4. Man har kontantmetoden och har inte låtit programmet göra sin automatiska uppbokning av obetalda fakturor.

Hittar du inte felet får du gärna ringa in till oss, så kollar vi tillsammans var din differens kan tänkas komma ifrån.

Ha en fin dag!

/Karl
(Redigerad)
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 48,458 poäng 20k badge 2x thumb

1. är inne på mitt 5:e år, hur kan det bli fel IB då?

2. ingen manuell kontering är gjord, DOCK så anger programmet manuell kontering på avbokningar av kreditfakturor som gjorts automatiskt

3. i programmet går det inte att lägga in ett betaldatum tidigare än fakturadatumet (även om man så vill)

4. i mitt fall har jag fakturametoden

jag återkommer på telefon snart

Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 48,458 poäng 20k badge 2x thumb

Jag har däremot nu hittat 3 fakturor i utskriften Obetalda kundfakturor som motsvarar diffen exakt;

det är 3 fakturor som är betalda (som vanligt) med betaldatum 2/4 (1 st) och 4/4 (2 st)

Det är 2 olika leverantörer, utländska

(Redigerad)
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

 • 9,254 poäng 5k badge 2x thumb
Okej. Ett betaldatum kan dock anges tidigare än fakturadatum. Men där har vi någonting då, intressant. Och du hade bokslutet den 30/6? Vad har fakturorna för fakturadatum?

/Karl
(Redigerad)
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 48,458 poäng 20k badge 2x thumb
17/2, 18/2 och 4/3 är fakturadatum
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

 • 9,254 poäng 5k badge 2x thumb
Och ditt bokslutsdatum var 30/6? Konstigt att just dessa fakturor diffar, slå oss gärna en signal så vår vi ta en titt på det med en supportkod!

/Karl
(Redigerad)
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 49,100 poäng 20k badge 2x thumb

Har nu problem med alla utländska leverantörer som vill ha mig att signera saldot som jag är skyldigt per 31/12

Att jag får ut alla leverantörer kan jag leva med men jag ser inte "orginalvalutan" - det är 2 hela A4 sidor att gå igenom


Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

 • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!
Ditt önskemål, bara så att jag förstår, är helt enkelt att få med originalvaluta på utskriften? Om leverantörsfakturan är på 100 EUR, så vill du att det ska stå 100 EUR på utskriften och inte det den är värd i SEK?

Den visar i dagsläget leverantörsskulden, den skuld som också hamnar i bokföringen och bokföringen är i SEK. Denna utskrift används även i samband med årsavstämningen där vi gör en avstämning just mellan obetalda fakturor och skulden i bokföringen. Så kanske skulle detta var en annan utskrift, alternativt lägga till ytterligare en kolumn.

Vi är alltid tacksamma för idéer och önskemål så ge gärna förslag på hur du skulle vilja ha en utskrift för fakturor i utländsk faktura. Är det något annat som också skulle vara av värde att ha med?

/Sanna
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 49,100 poäng 20k badge 2x thumb

Alla mina utländska leverantörer kräver att jag signerar ett "statment" på balansen

Så jag måste helt enkelt leta upp alla oförfallna fakturor för att få fram detta (med hjälp av utskriften hittar jag lite lättare idag)

en kolumn till med "original valutan" skulle göra susen

Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

 • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Lägger den här delen tråden som ett önskemål.

/Sanna

Du hittar den nya konversationen här: Kolumn för valuta på utskriften obetalda leverantörsfakturor - eEkonomi
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

 • 49,100 poäng 20k badge 2x thumb

Har ni kommit något längre med detta önskemål?

eftersom konversationen ovan är låst för svar så fortsätter jag här ....

(Redigerad)
Foto på Sylvia

Sylvia

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb
I agree with Pacsac and support his idea to add another column with original currency. 
Foto på Nellie Karlsson

Nellie Karlsson, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

 • 22,370 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Pacsac och Sylvia! 

Tack för önskemålet! Ni kan följa detta och se de andra kommentarerna i följande forumtråd: Utskrift på obetalda kund- och leverantörsfakturor i utländsk valuta - Visma eEkonomi 

Ha en fortsatt bra dag!
/Nellie 
Foto på Sylvia

Sylvia

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb
Dear Nellie,
Thank you for the link to forum about similar topic. Unfortunately last comments there were made 10 months ago. Are there any updates from your side?
Kind regards
Sylvia

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.