Hur bokföra "arbetslunch"? - Visma Administration

 • 1
 • 2
 • Fråga
 • Uppdaterades för 3 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hur ska jag bokföra "arbetslunch" i följande situationer? 1. VD:n har haft "arbetslunch" med en av föreaget anställda och bara betalat för sin egen måltid?2. VD:n har haft "arbetslunch" tillsammans med en kund, och bara betalat för sin egen måltid?3. VD:n är på resa till kund och har intagit måltid?(All kost är betald med företagets kontokort)??????????
Foto på Maria

Maria

 • 1,272 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

 • 1
 • 2
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
1. I detta fall av personalrepresentation beror bokföringen av lunchen på syftet med den. Men i normala fall kan man göra avdrag för 90 kr plus moms per person. Konto 7631 kan användas för att bokföra avdragsgill personalrepresentation. Om kostnaden för lunchen överstiger detta belopp bokförs resterande del på konto 7632. VD:n ska då också förmånsbeskattas för den överskjutande delen. Läs mer om reglerna här:
http://www.skatteverket.se/rattsinfor...

2. Samma beloppsgräns gäller här, dvs 90 kr plus moms. Konton som används är 6071 för den avdragsgilla delen och 6072 för eventuell icke avdragsgill del. Läs gärna mer om reglerna i olika situationer här:

3. Om företaget betalar VD:s lunch på resa är det fråga om en kostförmån som du kan bokföra på konto 7382 eller 7380. Tänk även på att avdrag från traktamentet ska göras om resan inneburit övernattning.
Foto på Maria

Maria

 • 1,272 poäng 1k badge 2x thumb
Tack för bra svar!
Här kommer dock följdfråga på punkt 3.
VD:n/företagets ägare har betalt även logi med företagskortet, så vi betalar inte ut något traktamente. Rätt?
Men då ska jag alltså bokföra lunchen som en kostförmån.
Om lunchen kostade 70 kr inkl moms(7,50 kr). Hur ska jag då bokföra?
Är fr.a. osäker på hur jag ska bokföra förmånsbeskattningen....?
(Vi brukar använda konto 2393 för lån till/från aktieägare. Ingen lön betalas ut till VD i detta företag.)

Tack på förhand!
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,442 poäng 20k badge 2x thumb
Traktamente är till för att täcka merkostnader i samband med övernattning på annan ort. Så skattefritt traktamente betalas normalt ut även när företaget står för logi. Det är snarare till för att täcka utgifter för måltiden. Därför ska traktamentet minskas om företaget står för någon eller flera av måltiderna i samband med övernattningen, och den anställde ska förmånsbeskattas. Reglerna kring traktamente kan du läsa mer om här:
http://www.skatteverket.se/privat/bla...

När det gäller bokföringen behöver inte själva förmånen bokföras, så länge den inte innebär att den anställde ska belastas med arbetsgivaravgifter. I så fall kan den bokföras enligt följande:
2940 (arb.avg) Kredit
7510 (arb.avg) Debet
7398 Debet
7399 Kredit
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb
Förlåt att jag skär in här, men är det alltså ok att ta upp som arbetslunch/representation även om VD bara betalar sin egen lunch?
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,382 poäng 20k badge 2x thumb
En bra fråga! Jag har själv aldrig gjort på det sättet, så jag har inget bra svar. Men om man läser Skatteverkets allmänna råd om representation så finns det inget som tyder på att det inte skulle vara OK.

Det man trycker på är att det ska finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som bedrivs, och det kan det ju finnas även om man inte betalar för kundens lunch.
Foto på beata

beata

 • 910 poäng 500 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Lunch en person.

Min chef åt själv lunch och drack 2 starköl under hans övernattning på en annans stad.

totalt 280:-
Mat: 159:-
Starköl: 121:-

Hur bokför jag detta?
Foto på beata

beata

 • 910 poäng 500 badge 2x thumb
önskar ett nytt svar. Betald med företagskort.
Foto på Pia Nyberg

Pia Nyberg

 • 656 poäng 500 badge 2x thumb
Jag har lite liknande fråga och ändå inte:

1) Vi arbetar med massage som innebär mycket ensamarbete. Därför bjuder jag mina anställda på lunch en gång per månad för att vi ska kunna ses alla tillsammans och prata arbetsproblem, schema, m.m. De får inte lön för den lunchen, bara maten betald. Om det överskjuter 90 kr ska de alltså förmånsbeskattas? Känns ju inte så kul när de ställer upp med sin tid. Visserligen är de där frivilligt men det är verkligen värdefullt för oss alla att ordna logistiken kring arbetet så här. 

2) Ibland ses vi en hel dag och lär av varandra. Alltså utbildning. Då bjuder jag på lunch, snacks. Blir det också förmån om det överstiger 90kr? Inte heller då har de timlön och det hela är egentligen frivilligt men väldigt utvecklande för arbetet och idéer om marknadsföring osv. kläcks ofta. 
(Redigerad)
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

 • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Pia!

Jag hittade en länk som tar upp det som diskuteras i denna tråden. Se nedan:
Begreppen ”övertidspizza” och ”arbetslunch” har länge varit populära, dock finns det inte längre något överseende över detta från skatteverkets sida utan de regler som gäller kring detta är desamma som gäller för intern representation. Där är alltså 90 kr per person exkl. moms avdragsgillt om sammankomsten är ordentligt dokumenterad med sammanhang, syftet med mötet, innehållet och för vilka anställda.

Det är en hel del regler om intern representation och förmåner. På Skatteverkets hemsida hittar du massor av information om detta, bland annat en sida om kostförmåner och en sida med personalvårdsförmåner. Där står det bland annat:
Om du som arbetsgivare tillhandahåller kost är det en skattepliktig förmån för den anställde och du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i princip betydelse om kosten erhålls på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa eller konferens.
Fri kost vid intern representation, till exempel interna kurser, är skatte- och avgiftsfri under förutsättning att sammankomsterna kan bedömas som intern representation."
Hoppas detta gav dig lite svar, men lättast kan vara att kontakta Skatteverket för att se vad som gäller för just dig och om ni når upp till förutsättningarna för intern representation.

/Sanna
Foto på Pia Nyberg

Pia Nyberg

 • 656 poäng 500 badge 2x thumb
Tack Sanna!
Foto på Pia Nyberg

Pia Nyberg

 • 656 poäng 500 badge 2x thumb
Jag skrev till Skatteverket som svarade:

Representationsavdraget för måltidsutgifter med 90 kr per person kommer att slopas vid inkomstbeskattningen från och med 2017. Det gäller omedelbart för företag beskattningsår som inleds den 1 januari 2017. För ett företag med brutet räkenskapsår gäller avdragsförbudet från och med det beskattningsår som inleds under 2017.

Däremot får avdrag för moms vid representationsmåltider beräknas på en beloppsram som högst får uppgå till 300 kronor per person.

Om det kommer vara regelbundna information- och avstämningsmöten blir det förmånsbeskattning. Du kan hitta schablonbeloppen här nedan:

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/kost.4.7459477810df5bccdd4800014517.html

Med vänlig hälsning

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.