Återbetalning Aktieägartillskott

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Ska återbetala villkorat Aktieägartillskott från upparbetade vinstmedel under räkenskapsåret 2017. Vad jag kunnat läsa mig till, så måste årsbokslut för år 2017 vara färdigt (vinsten ska vara balanserad), samt måste återbetalningen fastställas på ordinarie årsstämman 2018, innan utbetalning kan ske. Men hur ser det ut med själva bokföringen om återbetalningen sker tex. i jan 2018, i samband med årsstämman ? Ska återbetalningen tas upp till skatteverket för räkenskapsåret 2017 eller 2018 (ingen beskattning givetvis, men det ska väl deklareras?)? Har Vismas tillägg skatt/årsredovisning. Uppskattar verkligen om någon kan ge lite klarhet i dessa frågor.
Foto på Nyfiken AB

Nyfiken AB

 • 548 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,862 poäng 50k badge 2x thumb
Som du skriver:
Återbetalning av tillskott skall behandlas på samma sätt som aktieutdelning d v s:
resultatet och balans skall fastställas på ordinarie stämma återbetalningen skall framgå i resultatdispositionen och styrelsen skall besluta och eventuell revisor yttra sig över styrelsens beslut innan stämman fastställer återbetalningen.

Bokföringsmässigt blir det bara att debitera konto 2091 Balanserat resultat och kreditera likvidkonto  när utbetalning sker.

Kontrolluppgift eller ej får du kolla med skatteverket.

Mikael Pettersson
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,862 poäng 50k badge 2x thumb
Ja du ska naturligtvis debitera det konto du har tillskottet bokfört på så bortse från mitt kontonummerförslag

Mikael