Återföring av bokförda uppluna intäkter och kostnader

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bokföra interimsfordringar och interimsskulder

Hej, håller på att återföra bokförda intäkter och kostnader och undrar om jag gör rätt som följande:
2017

1790     D 8000

3010                    K 9434

2631                    K   566

6991   D 2000

Samt:

2990                    K 485

6990   D 388

2641   D 96

Nu 2018 vill jagåterföra ovan intäkt och kostnad:

1790                  K 8000

1930   D 8000

Samt

2990   D 485

1930                 K485
Foto på JIYAS

JIYAS

  • 282 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.