Att erbjuda förmånsbil via bruttolöneavdrag

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 11 månader sedan
  • Besvarad

Vi har för avsikt att erbjuda den anställde förmånsbil mot bruttolöneavdrag. Systemet med bruttolöneavdrag innebär en möjlighet för de anställda att erhålla förmånsbil på ett smidigt och ekonomiskt effektivt sätt. Ur företagets synpunkt skall förmånsbilen vara kostnadsneutral i förhållande till om den anställde tagit ut lön. Ett bruttolöneavdrag görs på lönen varje månad. Bilens förmånsvärde uppges på kontroll­uppgiften.

Ovan är text från vår bilpolicy. Hur löser jag detta praktiskt på i lönekörningen. Finns det någon dokumentation hos Visma om detta?

Foto på Anna-Karin

Anna-Karin

  • 456 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 11 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Laila

Laila

  • 12,236 poäng 10k badge 2x thumb
I löneprogrammet finns tydliga anvisningar på hur du beräknar förmånsvärdet om du går in under bilförmån i anställningsregistret. Jag är så petig så jag brukar jämföra med beräkningen hos skatteverket, men det brukar alltid stämma. Sen lägger du in förmånen på den anställde med löneart 2101.