Automatisk gallring av gamla verifikationsbilagor - eEkonomi Bas

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Enligt GDPR ska ju inte personuppgifter sparas längre än nödvändigt. Eftersom bilagor till verifikationer kan innehålla personuppgifter (exempelvis fakturor med kontaktuppgifter) bör ju dessa då gallras efter sju år, när de inte längre behöver sparas enligt bokföringslagen. Detta måste dock göras manuellt idag för varje enskild verifikation.

Det vore därför väldigt praktiskt om det kunde finnas en funktion för att automatiskt ta bort alla bilagor till verifikationer som är äldre än sju år.
Foto på Kim Johnsson

Kim Johnsson

  • 110 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 1
Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 24,068 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Kim!

Tack så mycket för att du tagit dig tid att lyfta ett önskemål här på forumet :)

Precis som du skriver så måste detta göras manuellt i dagsläget för respektive verifikation. Jag håller med om att det allra smidigaste hade varit om det gick att göra denna rensningen för alla verifikationer inom ett visst internvall eller liknande. Jag tar med mig önskemålet i framtida diskussioner.

Vi återkommer självklart här i tråden om en ändring skulle bli aktuell.

Ha en fin dag!

/Lovisa