Avrundningsfel i Balansräkningen, Årsredovisningen

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
I Balansräkningen får raden Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter saldot -1, trots att inget 17-konto använts under hela räkenskapsåret.
Fick tips från revisorn att flytta kontona till Övriga fordringar, men det hjälper inte.
Hur ska jag lösa detta?
Foto på Moa

Moa

  • 120 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Annhus

Annhus

  • 530 poäng 500 badge 2x thumb
Jag fick samma problem fast på skuldsidan. Jag kunde se att det låg några ören på ett annat skuldkonto (ej 2990 som upplupna skulder låg med 1 kr diff) som jag, i en bokslutstransaktion "nollade" ut mot 3740 öresavrundning. Då försvann mitt problem. Vet inte om det är rätt lösning, men det var enkelt eftersom det bara handlade om 19 öre :)
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 93,612 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

I balansräkningsmallen under Arbeta med - Start - Balansräkningsmall och knappen Avr.diff har programmet räknat fram en differens från de olika balansräkningsraderna. Denna differens måste placeras mot en balansräkningsrad och som standard styrs det mot raden Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Klickar du på knappen Avr.diff kan du själv välja vart avrundningsdifferensen ska placeras.
Läs mer här under rubriken Avrundningsdifferens: Arbeta med balans- och resultaträkningsmallen »

/Anna