Balans i balansrapport mitt på året

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad

När jag skapar en Balansrapport mitt under bokföringsåret tar Tillgångar och Skulder inte ut varandra. Tillgång ligger med ett belopp högre än Skulderna. Beloppet är samma som jag har i dagens resultat på Resultatrapporten. Ska inte Tillgångar och Skulder balansera även vid andra datum än 31 December?

Foto på Pia

Pia

  • 180 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,842 poäng 50k badge 2x thumb
Nej
Under året skall årets resultat vara skillnaden mellan tillgångar och skulder
på så sätt kan man stämma av att den dubbla bokföringens princip  - som vi jobbar i - stämmer.
d v s att de verifikat som bokförs både i resultat- och balansräkning balanserar.

Det är först när årets resultat läggs till det egna kapitalet som tillgångar och skulder skall balansera - men även under året om resultatet råkar vara plus minus noll

mikaael