Balansräkning och årsredovisning

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Problem medbalansräkningen och årsredovisningen för 2016.

Balansräkning för 2015 är helt OK

Vid periodens slut = 1 111 029,06kr

Balansräkning för 2016 stämmer inte

Vid periodens början -2015 ska det vara 1 111 029kr. På balansräkningen står det 996 938,06 kr (misstämmer på +114 091 kr – ingående saldo på skatteskulder/fodringar konto 2510)

Vid periodens slut – 2016 ska det vara 1 387 946kr. På balansräkning står det 1 392 089 kr (misstämmer på - 4143kr/4144 kr – utgående saldo på skatteskulder/fodringar konto 2510)

Årsredovisningen - flerårsredovisningen för 2016 stämmerBalansräkningen.

Under summa tillgångar         för 2016-12-31                           1 387 946 kr

                                               för2015-12-31                            1 111 029 kr

Under kontroll av årsredovisningen anges

Balansräkningens tillgång och skuldsida från fg årbalanserar inte

Noten - Andra långfristiga värdepappersinnehavstämmer inte med balansräkningsrad.

tacksam för hjälp

Inga
Foto på inga

inga

 • 672 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på LW

LW

 • 20,854 poäng 20k badge 2x thumb

Har någon annan än du arbetat med ÅR för 2015? I så fall kan denne ha gjort justeringar som du inte fått in per sista december 2015.

//L

Foto på inga

inga

 • 672 poäng 500 badge 2x thumb
Jag har själv gjort 2015 och använde då Visma Eget Aktiebolag och balansräkningen för 2015 stämde.
Den stämmer i årsredovisningen för 2016 men inte på balansräkningen i bokföringsprogrammet.
// I
Foto på inga

inga

 • 672 poäng 500 badge 2x thumb
Hej
Kan det bero på att deklaration och årsredovisningen inte är låsta för 2015 i eEkonomi programmet

2015 använde jag programmet Visma Eget Aktiebolag. Här är deklaration låst 2016-03-11 och årsredovisning gjord och låst 2016-03-12 och de stämmer helt.

Försökte att låsa dem för 2015 i eEkonomi men då var jag tvungen att mata in en massa underlag.
Kan detta ha något med Balansräkning och årsredovisning för 2016 inte är OK

Inga
Foto på LW

LW

 • 20,854 poäng 20k badge 2x thumb

Jag skulle ta ut en balansräkning på sista december 2015 och kika vad det är som inte stämmer med IB 1/1 2016. Du får gå konto för konto.

//L

Foto på inga

inga

 • 672 poäng 500 badge 2x thumb
Jag har tagit ut Balansräkning för sista december 2015 och den stämmer. Även konto 2510 är OK
IB för 1/1 2016 stämmer. Konto 2510 stämmer.
Kan vi gå igenom problemet tillsammans.
Inga

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.