Balansräkningen i bokslutet diffar sen flera år tillbaks - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Den 31/12 2014 gjordes bokslut i VISMA EGET BOLAG. Sedan exporterade jag dessa filer till VISMA eEkonomi. Därefetr bokförde jag en leverantörsfaktura per 31/12 i VISMA e Ekonomi som bokfördes 2440  996 kr kredit, 2641  199 kr debet och 6200  797 kr debet.

I bokslutet för 2015 fick jag en differens i balansräkningen på 797 kr. Jag gjorde ingenting åt detta och fick därför med denna balans som IB 2016.

I bokslutet för 2016 fick jag således samma diff på 797 kr. Jag försökte att korrigera detta i samråd med supporten men rekommenderades att söka hjälp av en redovisningsexpert. Jag gjorde så men fick till svar att jag borde vända mig till den som ansvarade för programmet.
Eftersom detta blev ett slags moment 22 så upprättade jag även bokslutet för 2016 med en diff på 797 kr.

Min fråga är nu; hur ska jag göra 2017 för att korrigera detta fel så att jag i framtiden får ett bokslut där balansräkningen stämmer. Redovisningskonsulten föreslog att jag skulle gå tillbaka och rätta felet där det uppstod dvs 2015 men eftersom jag då måste backa till 2014 och VISMA EGET BOLAG som jag inte längre har kvar blev rekommendationen att jag skulle vända mig till VISMA för att få hjälp. Min önskan är helst att kunna rätta felet 2017 då det antagligen blir mycket komplicerat att gå tillbaka, särskilt när det handlar om två olika program.
Foto på Kenneth

Kenneth

  • 822 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
hEJ!
Du  måste göra ändringen 2014-12-31. Du gör det enklast genom en verifikation. Det går att låsa upp perioden om den är låst. 
Foto på Kenneth

Kenneth

  • 822 poäng 500 badge 2x thumb
Tyvärr har jag inte tillgång till det bokföringsprogram, Visma Eget bolag, som jag använde 2014 och kan därför inte heller gå in och göra ändringar. Allt är överflyttat till Visma e Ekonomi
Men du kan ändra ingående balans från den dag du startade upp Visma Eekonomi. Om du justerar dessa manuellt så kommer det vara rätt i programmet.
Tomas Tobiasson
Angamato Ekonomikonsult AB

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.