Balansrapport - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Varför skiljer sig balansrapporten i eekonomi och andra bokföringsprogram t.ex Eget AB. Balansrapporten i eekonomi placerar skatteskulden 2510 i omsättningstillgångar men i andra program under eget kapital, skulder och avsättningar. Är det bara för balansrapporten är preliminär i eekonomi?
Foto på Lane

Lane

 • 242 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på LW

LW

 • 20,874 poäng 20k badge 2x thumb

Kan du ändra inställningarna i utskriften? I VA kan man välja att visa utskriften som K2, ÅRL eller BFL, intern rapport eller förenklat årsbokslut. Kan det vara ngt sånt?

/L

Foto på Lane

Lane

 • 242 poäng 100 badge 2x thumb
I eEkonomi finns inga sådana val. 
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

 • 9,952 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Om du har ett debetsaldo på 2510, ex. när du har en fordran hos Skatteverket, så kommer eEkonomi att lägga 2510 under Omsättningstillgångar - Skattefordringar.

Detta hanteras precis som du nämner olika från program till program, och det finns ingen särskild inställning för att styra detta i eEkonomi.

Ha det fint!

Moa
Foto på Lane

Lane

 • 242 poäng 100 badge 2x thumb
Det ser ju inte bra ut i årsredovisningarna från ena året till det andra då balansräkningarna inte överenstämmer. Det är ju exeptionellt konstigt att Visma programmet som eget AB, som är Ert program, redovisar enligt gängse principer och att eEkonomi avviker på detta sätt. Varför har Ni frångått Ert tidigare program till fördel för det här sättet att bokfört tillgångar och skulder?
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

 • 9,952 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Jag förstår om det ser lite förvirrande ut, det beror nog på vad man är van vid. Det är ingenting som är fel, utan har du ett debetsaldo på 2510 så har du ju faktiskt en fordran hos Skatteverket.

Jag förstår att det hade varit smidigt om man kunde styra detta själv, eller på något sätt ange på vilket vis man vill att rapporterna ska hantera det på. Det kan jag ta vidare som ett önskemål till utvecklingsavdelningen. 

Moa