Bankkonto - visa indikation om saldo stämmer överens med saldo på bokföringskonto - eEkonomi

 • 3
 • Idé
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Inte planerade
 • (Redigerad)
Detta gäller hanteringen av kontoutdrag i Kassa- och bankhändelser.

Bakgrund
Detta förslag/idé utgår från att saldo man ser under Kassa- och bankhändelser är beräknat saldo per den sista i perioden enligt kontoutdrag (eller skapade/inklistrade händelser) och inte nödvändigtvis saldot på motsvarande bokföringskonto.

Problem 
Man har idag ingen indikation på huruvida kontoutdraget man ser matchar det tillhörande bokföringskontot. Detta gör att man, för att vara säker på att man inte har missat något, bör kontrollera saldon man ser under Kassa- och bankhändelser mot saldon på berörda konton i balansräkningen (Bokföring->Transaktionsanalys). 

Förslag på lösning (Idé)
Att man bredvid saldot på kontoutdragen under Kassa- och bankhändelser ser någon form av indikation (text eller ikon) som påvisar om saldot stämmer överens med känt saldot på motsvarande bokföringskonto vid motsvarande datum (den sista i perioden).
Syftet är att snabba upp avstämning och försöka minska risken att det finns någon felkonterad verifikation eller att det saknas rader i kontoutdraget.


Kommentar
Detta är en amatörs syn på saken, det kanske inte är ett problem eller jag som kanske arbetar på fel sätt med systemet? Om någon kan påvisa att så är fallet drar jag tillbaka förslaget.

Andra användare får mer än gärna kommentera!

Se även Bankkonto - visa saldo även om händelser saknas för perioden.
(delvis kopplat till detta inlägg)
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 15,778 poäng 10k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 3
Foto på Jenny Sjöström Sannéus

Jenny Sjöström Sannéus, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

 • 7,686 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Khedron!

Tack för att du delar med dig av denna idé. I dagsläget är det inget som är planerat men jag tar det vidare till vår utvecklingsavdelning och sker det någon förändring så uppdaterar vi självklart här i tråden. :)

Något som kanske skulle kunna hjälpa till lite är att jämföra saldona på startsidan mot det som finns under Kassa- och bankhändelser. På startsidan visas det bokförda saldot medan under Kassa- och bankhändelser visas saldot för transaktionerna som finns på kontot, både bokförda och ej matchade.

Ha en fortsatt bra dag!
/Jenny
Foto på jola

jola

 • 892 poäng 500 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Förbättringsförslag: Lägg till kolumner för Saldo på sidan Kassa- och bankhändels....

Förbättringsförslag:
För att snabbt kunna stämma av att jag har lagt in samtliga transaktioner på sidan Kassa- och bankhändelser, vill jag som användare se Saldot efter varje transaktion.

Lägg förslagsvis till en kolumn med beräknat Saldo till höger om den befintliga kolumnen Belopp. Dvs, på motsvarande sätt som Saldot visas på sidan Transaktionsanalys-Huvudbok-konto.

Obs! Det är mycket viktigt att Saldot endast beräknas baserat på vad som faktiskt visas på sidan! Annars försvinner hela poängen med att försöka göra en avstämning mot t.ex. Skattekontot. Exempel: Om det finns bokförda transaktioner på skattekontot måste de:
 1. antingen visas på Skattekonto-sidan (gärna med en visuell indikation på att de faktiskt inte är avstämda) 
 2. eller så får de inte räknas med
 3. eller lägg till ytterligare en ny kolumn med "Bokfört saldo" som beräknas utifrån bokföringskontot.
Nu när jag skriver detta, tror jag att punkt 3 skulle vara det absolut bästa för att underlätta avstämningar, eftersom det då direkt syns när kassa/banksaldot börjar skilja sig ifrån det bokförda saldot!

PS. För att det här förslaget ska fungera riktigt bra för Skattekontot, är det en fördel om även den här issuen fixas: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/sakttekonto.
PS. Att stämma av Skattekontot är idag det som fungerar sämst i Visma Eekonomi. Snälla prioritera de här förslagen högt i er backlogg!

Tack på förhand!
Foto på Hedin

Hedin

 • 336 poäng 250 badge 2x thumb
Helt enig! Det borde vara förhållandevis enkelt att lägga till en saldokolumn för avstämningskontona i kassa- & bankhändelser och ge så många fördelar.

Enligt mig räcker det bra med en kolumnen, då det går att öppna fler fönster för att stämma av bokföringskonton.
Jag använder även valutakonto och där finns det ingen avstämning att man fått med alla transaktioner utan att noggrant gå igenom alla transaktioner (då bokfört saldo inte är i samma valuta som avstämningskontot). Så även här hade det varit till stor hjälp att ha en saldokolumn i aktuell valuta som hjälp.
Tack på förhand!