Begär omprövning eller överklaga beslut om slutlig skatt

  • 0
  • 2
  • Artikel
  • Uppdaterades för 6 månader sedan
  • (Redigerad)

Är du inte nöjd med Skatteverkets beslut om slutlig skatt, har du två möjligheter, du kan antingen begära omprövning hos Skatteverket eller överklaga hos förvaltningsrätten.

  • Om du begär omprövning och inte blir nöjd med det nya beslutet, kan du överklaga det hos förvaltningsrätten.

  • Om du överklagar beslutet direkt hos förvaltningsrätten, är det ändå Skatteverket som först behandlar ditt överklagande. Ändrar inte Skatteverket sitt beslut på det sätt som du begärt, går ärendet vidare till förvaltningsrätten.

Oavsett om du begär omprövning eller överklagar, måste du göra detta skriftligt till det skattekontor som framgår av ditt slutskattebesked.

Använd blanketter i Visma skatteprogram
I Visma skatteprogram finns en blankett för överklagande (SKV 6890) och en för begäran om omprövning (SKV 6891). Blanketterna hittar du under Anmälan/Ansökan i dialogen “Välj ny blankett”.
Foto på Peter Samuelsson

Peter Samuelsson, Product owner - Visma Skatt, Enskild Firma. Business analyst - Taxation

  • 4,422 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 6 månader sedan

  • 0
  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.