Behörighet kunder i Advisor Connect och mapparna

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Jag kommer inte åt mappstrukturen i Advisor Connect om jag inte finns på ett uppdrag för kunden. Vi har en resurs på kontoret som hanterar filer och dokument i kundernas mappar, men hon kommer inte åt mapparna utan att vara upplagd på kundernas uppdrag. Detta måste ni hitta en lösning på.
Foto på Rolf Dahlberg

Rolf Dahlberg

  • 1,960 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1
Foto på Helena Sjösten

Helena Sjösten, Service owner Visma Advisor

  • 900 poäng 500 badge 2x thumb
Hej!
Idag måste du ligga med på ett uppdrag för att komma åt kundens program och dokument från Visma Advisor Connect.
Anledningen till detta är att enligt Reko ska det framgå vem eller vilka som deltar i arbetet på kunden.
För att åstadkomma en förbättring här behöver Advisor utökas med en medarbetarroll som ger tillgång till kunden utan att delta på något uppdrag. Vi tar det med oss i framtida utveckling.

Med vänlig hälsning

Helena Sjösten
Foto på Rolf Dahlberg

Rolf Dahlberg

  • 1,960 poäng 1k badge 2x thumb
Jag har full behörighet borde väl komma åt allting, speciellt kundernas mappar. Ni borde organisera behörigheterna per roll och inte per medarbetare. Och det behövs en roll till som är kundservicekoordinater, dvs den som hjälper alla konsulter med t ex underlag från kunden som scanna dokument. Nu och inte i framtiden vore bra.