Beräkna lönekravet i fåmansbolag för år 2017 med Visma Skatt

 • 4
 • 2
 • Artikel
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

I Visma Skatt kan du räkna på hur stor lön någon i familjen måste ta ut från familjens fåmansbolag under 2017 för att kunna beräkna ett löneunderlag för utdelningar under 2018. Ett löneuttag på en viss nivå under 2017 krävs ju för att man på familjens aktier i fåmansbolaget ska få beräkna utrymmet för utdelning under 2018 till högsta möjliga belopp enligt löneregeln.

Beräkningarna gör du enkelt på sidan Löneunderlag i programmets kalkyl för Fåmansbolag för år 2018.

Inga ändringar av beräkningarna avhuvudregelns lönedel

Det är det årligt beräknade gränsbeloppet som avgör hur stort utrymme det finns för att göra utdelning till 20 procent i skatt från fåmansbolag där någon i familjen arbetar aktivt.

Gränsbeloppets storlek får beräknas enligt huvudregeln eller enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln). Enligt den så kallade huvudregeln består gränsbeloppet av en lönedel och en kapitaldel och i regel den mest gynnsamma regeln om någon i familjen har ett avlönat heltidsjobb i bolaget.

Under 2018 får alltså fortfarande 50 procent av helalönesumman inräknas när lönedelen av gränsbeloppet ska fastställas. Detta efter att regeringen dragit tillbaka sitt förslag under augusti.

Lönedelen får dock enbart beräknas om delägaren ägerminst fyra procent av kapitalet i företaget.

Det finns ett tak för det lönebaserade utrymmet, som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön.


Räkna på lönekravet

Det finns också ett lönekrav som måste vara uppfyllt för att löneregeln vid beräkning av gränsbeloppet ska få användas.

Enligt lönekravet måste en person inom ägarens familj ha fått en lön av en viss storlek från fåmansbolaget under året före det år som gränsbeloppet beräknas för. Vid beräkning av gränsbelopp för utdelning under år 2018, tittar man alltså på löneuttagen som gjorts under år 2017.

Följande gränser för lönekravet gäller vid beräkning av gränsbelopp för 2018:

 • Är den totala lönesumman under 2017 i bolaget inklusive löner i dotterbolag 4 428 000 kr eller högre måste ägaren eller någon annan i ägarens familj ta ut en lön under 2017 på minst 590 400 kr, för att lönekravet ska uppfyllas.
 • Är årslönesumman i företaget lägre än 4 428 000 räcker det att lönen till ägaren eller någon i dennes familj är minst 369 000kr + 5 procent av årslönesumman för att lönekravet ska anses uppfyllt.
 • Lägsta möjliga lönekrav för 2017 kommer att vara 388 422 kr.
 • Med en årslön på minst 590 400 kr är lönekravet alltid uppfyllt, men lönedelen av utdelningsutrymmet får ändå inte beräknas till större belopp än 50 gånger egna lönen.
 • Finns det flera ägare som inte är släkt medvarandra (de ingår i olika så kallade närståendekretsar) gäller lönekravet förvar och en dessa ägare.

Exempel

En ensam ägare har ett bolag med 100 000 kr i aktiekapital (kapitalunderlag) och årslönesumman i bolaget uppgår till 1 miljon kr. Gränsbeloppet får då beräknas till 500 000 kr under 2018 på grund av de anställdas lönesumma. Där tillkommer ca 10 000 kr i gränsbelopp på grund av aktiekapitalet. Lönekravet under 2017 för ägaren eller någon anhörig till denne blir 369 000 + 50 000 kr (0,05 x 1 miljon) = 419 000 kr
Lägsta möjliga lönekrav under år 2017 blir 388 422 kr

Om årslönesumman i bolaget under 2017 enbart består avlön till en enda person i ägarens familj kommer det att räcka att årslönenunder 2017 till den personen är 388 422 kr för att en lönedel av gränsbeloppet ska få beräknas.

Vid en årslön till familjemedlemmen på 388 422 kr som är enda lönen i bolaget under 2017 uppfylls nämligen lönekravet för beräkning av gränsbelopp enligt löneregeln för 2018.

En årslön på 388 422 kr för familjemedlemmen ger enlönedel på 194 211 kr och redan detta innebär att gränsbeloppet beräknat enligt huvudregeln blir större än schablonbeloppet enligt förenklingsregeln.

Dessutom får ju vid beräkningen av gränsbeloppet enligt huvudregeln läggas en viss procentandel av anskaffningsaktierna i bolaget. För år 2018 blir procentsatsen 9,50 procent av anskaffningskostnaden om statslåneräntan i slutet av november 2017 ligger på 0,50 procent. I ett 100 000-kronors bolag blir kapitaldelen av utdelning i så fall 9 500kr för 2018.

Även om anskaffningskostnaden enbart är 100 000 kr kan kapitaldelen i äldre fåmansbolag bli ännu större. I kalkylen förFåmansbolag i Visma Skatt hanteras beräkningen av de mycket komplicerade regler som då behöver användas.

Schablonbeloppet är 169 125 kr under år 2018

Enligt förenklingsregeln får årets nya gränsbelopp i bolaget beräknas till ett schablonbelopp som motsvarar 2,75 inkomstbasbelopp,vilket får användas oavsett lönesummans storlek i bolaget.

För år 2018 blir det schablonbeloppet 169 125 kr.

Schablonregeln får bara användas i ett bolag per person.Om flera medlemmar i en familj ensamma är ägare av var sitt fåmansbolag får schablonregeln användas av varje familjemedlem.

 

Peter Samuelsson, Visma Spcs
Foto på Peter Samuelsson

Peter Samuelsson, Product owner - Visma Skatt, Enskild Firma. Business analyst - Taxation

 • 4,422 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 4
 • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.