Ändra kostnadskonto på betalning

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Hur ska jag göra? Föreningen har skuld till en gammal del av föreningen som nu inte finns längre. Skulden ligger på 2990. Nu vill vi avsluta den och därför har jag använt konteringen till att del betala en leverantörsfaktura som hade med den delen i föreningen att göra.
1930 K
2990 D
4010 D
Nu vill ordföranden i föreningen att 4010 ska synas och vara hela beloppet till leverantörens faktura...hur får jag bort 2990 så att det försvinner och inte finns mer (delen i föreningen finns inte mer) samt gör en omföring till 4010?
Håller på med bokslutet (vi har brutet bokföringsår varför det är hög tid att få till detta nu.)

Jag har fått förslag att jag ska omföra 2990D till eget kapital 2010K så att det försvinner och sen göra om leverantörsfakturabokföringen som vanligt. Räcker det!?
//Pillis
Foto på Pillis

Pillis

 • 500 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,652 poäng 50k badge 2x thumb
För att visa hela kedjan kan det vara bra att återföra den upplupna kostnaden först genom att boka om det som gjordes när skulden bokades upp från början t ex 

Debet 2990
Kredit 4010

och sedan göra som ordförande vill

Kredit 1930
Debet 4010

därefter följer ju den positiva resultateffekten av återföringen med via årets resultat  till eget kapital vid årets slut

Mikael
Foto på Pillis

Pillis

 • 500 poäng 500 badge 2x thumb
Om jag tar varje steg för sig skulle detta då blir rätt:
2990 Debet 11000kr
4010 Kredit 4000kr
1930 Kredit 15000kr
Detta är den befintliga verifikationen

1930 Debet 15000kr
2990 Kredit  11000kr
4010 Kredit  4000kr
Detta nollställer redan gjord verifikation

2990 Debet 11000kr
2010 Kredit  11000kr

1930 Kredit  15000kr
4010 Debet 15000kr

Blir detta samma sak som du sa?
(Redigerad)
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,652 poäng 50k badge 2x thumb
Nej
Ditt första verifikat torde aldrig ha gått att registrera eftersom summa debet är 11 000 och summa kredit är 19 000

Mikael