BFNAR 2017:3 Årsbokslut enskild firma

  • 5
  • Idé
  • Uppdaterades för 4 veckor sedan
  • Genomförda
Nu är det många enskilda firmor som tidigare gjort årsbokslut enligt allmänna regler och som fr o m 2018 måste anpassa sig till BFNAR 2017.3 om man även fortsättningsvis ska kunna periodisera sina kostnader på ett rimligt sätt. När kommer en version av Visma bokslut som är anpassad för det K2-regelverket för enskild firma, ideell förening mm som är obligatoriskt för alla kalenderårsbokslut 2018?

I versionsnyheter för Bokslut 2019.0 läste jag "Denna programversion stöder inte BFNAR 2017.3. Förslagsvis används K3 eller K2 och anpassningar görs i balans- och resultaträkning för detta regelverk."

Anpassningar för regelverket innebär att man måste göra om balansräkningsmallen själv. Visma kan väl åtminstone ta fram en balansräkningsmall som är anpassad för enskild firma och som är möjlig att importera i ett bokslut startat som K2/K3? 

Foto på Marie Olofsson

Marie Olofsson

  • 328 poäng 250 badge 2x thumb
  • lite frustrerad över alla årsbokslut för enskild firma som ska göras våren 18 utan att det finns en anpassad version av Visma Bokslut

Publicerades för 3 månader sedan

  • 5
Foto på Michael Holmgren

Michael Holmgren, Application Specialist Accounting Office

  • 2,978 poäng 2k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hejsan!

Idag (25/4) har vi släppt version 2019.2 av Visma Bokslut som bland annat innehåller regelverket BFNAR 2017:3

Regelverk Årsbokslut BFNAR 2017:3
Du kan nu skapa mallar för Årsbokslut BFNAR 2017:3. Du väljer regelverket när du går igenom guiden för att skapa ditt årsbokslut. För årsbokslut som redan är skapade behåller du de gamla mallarna. De nya dokumenten finns dock att skapa under knappen Ny not/dokument. De dokument/noter som är nya är Not Redovisningsprinciper med dess underdokument, Not Anläggningstillgångar, Not Finansiella Anläggningstillgångar samt Not Utdelning. Även balans- och resultaträkning är uppdaterade. Läs mer i avsnittet Noter till regelverket för årsbokslut K2 (BFNAR 2017:3).

Läs alla versionsnyheter via denna länk: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-bokslut/content/online-help/versionsnyheter.htm