Bifoga PDF med offert - eEkonomi

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bifoga dokument till offert/order - eEkonomi

Man kan bifoga en pdf när man fakturerar men inte när man skickar en offert eller order. Jag vill kunna bifoga avtalsvillkor redan på offert för att kunden tydligt ska se vad dom beställer och under vilka förutsättningar. Idag väljer jag att skapa offerter som pdf för att sen infoga mina villkor i samma dokument. Skulle vara enklare om jag kunde göra det direkt i offert modulen på Eekonomi istället.
Foto på John Trix

John Trix

  • 350 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.