Möjlighet att registrera dubbelbetalningar på redan slutbetalda fakturor, både avseende kund- och leverantörsfakturor.

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 6 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Dubbel betalning för leverantörsfakturor - Administration

Önskemål avseende alla Visma Administrations-program samt Visma fakturering:

Vill kunna registrera betalning på fakturor, både avseende kund- och lev.fakturor, efter att de redan är slutbetalda. Detta önskemål uppkommer framförallt när t.ex. kunder dubbelbetalar en faktura eller att företaget dubbelbetalar en lev.faktura.

Om fakturan betals med ett för stort belopp första gången, så kan man ju bokföra hela beloppet mot fakturan och den får då ett minussaldo i reskontran, men om "överbetalningen" eller dubbelbetalningen kommer efter att fakturan bokförts som betald första gången, så går det inte registera någon mer betalning på fakturan och det är den möjligheten att kunna registrera betalningar på redan fullbetalda fakturor som vi efterfrågar.

Om man kan registrera ytterligare betalningar på en faktura, så kan man på ett enkelt sätt i reskontran se om kunden har pengar tillgodo från tidigare dubbelbetalning som antingen kan återbetalas till kunden eller kvittas mot framtida faktura. Då slipper man den krångliga hanteringen att manuellt behöva hålla kolla på vilka kunder som dubbelbetalt sina fakturor om man måste bokföra dubbelbetalningarna manuellt på annat konto i bokföringen. Detta kanske fungerar om det är en liten kund med få kunder, men om det är en kund som har en större kundkrets och många felbetalningar kommer in, då kan processen att hålla koll på dubbelbetalningar bli både tidsödande och kostsam för företaget.
Foto på UON

UON

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb
  • förväntansfull

Publicerades för 6 år sedan

  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.