Boka uttag av skattefri milersättning

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 3 år sedan
 • Besvarad
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag ska ta ut milersättning, skattefri, från min enskilda firma. Har fått till mig från skatteverket att jag inte ska använda kontot skattefri milersättning 

De skrev: "Gruppkonton på 7300-avser Kostnadsersättningar och förmåner och då utbetalningar från arbetsgivare. Det är mer korrekt att använda 6900 eller kanske 5800 Resekostnader."

Är det skatteverket som inte förstått vad jag vill göra eller är det konto 5800 jag ska använda?

Sen undrar jag om jag helt enkelt debiterar kostnadskonto (ex 5800) för att sedan kreditera företagskontot direkt för att ta ut dessa pengar? Fick nämligen svaret från skatteverket att jag ska debitera 5800 och sedan kreditera "eget kapital".

Har sett att vissa först verkar bokar milersättningen som egen insättning och sedan som eget uttag? Är detta nödvändigt?
Foto på Marie

Marie

 • 1,010 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på KjellP

KjellP, Champion

 • 13,282 poäng 10k badge 2x thumb
Eftersom du som enskild näringsidkare gör avdrag för resor i tjänsten i din deklaration så ska eventuellt uttag för dina resor hanteras som uttag ur rörelsen.

Ex.
Du kör 50 mil och vill ha ersättning för detta så tar du ut 925:- (18.50 per mil) ur företagets kassa.
Bokför detta K 1930 och D 2013.
Avdrag gör du sedan i NE-bilagans del för justering av firmans resultat.

5800 använder du om du åkt tåg, buss eller annat där du lagt ut pengar direkt för en biljett.
(Redigerad)
Foto på Marie

Marie

 • 1,010 poäng 1k badge 2x thumb
Detta blev ytterligare ett bud hur jag ska gå tillväga.  
Så här svarade skatteverket mig

"Använder du din privata bil i näringsverksamheten så blir avdraget en kostnad i företaget och kostnaden sänker ditt resultat/överskott i företaget, vilket leder till att skatten och egenavgifterna blir lägre.

Bilkostnaden skall bokföras. Ett kostnadskonto debiteras med 18,50 t.ex. konto 6900 och kreditering görs med samma belopp mot eget kapital." 

Dvs inget om att det ska tas upp i deklarationen om jag bokar det som en kostnad och tar ut det under året.

Läste även detta i Visma Forum där det endast ser ut att behövas bokas mot Dkostnadskonto för skattefri bilersättning (det som skatteverket sa jag inte skulle använda)  och K1930. 

Känns lite lagom förvirrande.


 

Foto på KjellP

KjellP, Champion

 • 13,282 poäng 10k badge 2x thumb
Detta är kopierat ut Skatteverkets broschyr "Skatteregler för enskilda näringsidkare" sidan 10:

Resor med privat bil i näringsverksamheten

Om du kör med din privata bil i din näringsverksamhet, t.ex. för inköps- eller försäljningsresor, får du avdrag med 18,50 kr per mil. För att få avdrag måste du ha ett underlag i form av körjournal eller liknande som visar hur mycket du har kört i verksamheten.

I NE-bilagans del för justering av resultatet vid punkt R22 fyller du i den summa som blir av antalet mil x 18,50. Under punkt 2 på övriga upplysningar ska summan också anges.

Min slutsats blir att behöver du pengarna under året så ta ut dem som ett eget uttag ur rörelsen enligt mitt exempel ovan. Du behöver inte kostnadsföra resorna i bokföringen.
Foto på Marie

Marie

 • 1,010 poäng 1k badge 2x thumb
Frågade dem även om man skulle ta ut den skattefria bilersättningen löpande och fick detta svar:

"Hej!

Du kan alltid göra uttag från din verksamhet löpande, utan beskattningskonsekvenser. Precis som dina insättningar inte heller påverkar skatten.

Det är ditt resultat som beskattas och uttag/insättningar påverkar inte resultatet eftersom de bokförs mot eget kapital.

Skatteverket ser inte vilken typ av kostnader du haft. Vid eventuell granskning ska du kunna styrka dina kostnader som du dragit av i verksamheten och det gäller samtliga kostnader, inte bara dina resor."

Det tolkar jag som att körda mil, utplockade löpande, inte behöver redovisas vidare (när det är bokfört) förutom i händelse av eventuell granskning från skatteverket.

Vill inte misstro det du säger på något vis, dock känns det lite stick i stäv med det jag fått till mig från skatteverket. Trodde jag var på det klara hur jag skulle göra förutom den mer exakta konteringen. Nu känner jag mig dock kluven. Lyssnar gärna på några fler röster, är det Kjells linje som gäller?  Vågar inte göra på varken det ena eller det andra sättet just nu. Får väl ta ytterligare en vända med skatteverket i värsta fall.

/Marie
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,718 poäng 20k badge 2x thumb

Hej Marie,

Som jag ser det bokför man och utbetalar milersättning från AB till anställd/delägare, medan man i enskild firma tar upp det i deklarationen istället, som Kjell skriver.

Det är möjligt att man istället kan bokföra det i EF, då jag förmodar att kostnaden ändå hamnar på samma ställe i NE-bilagan, men de flesta gör nog som Kjell skriver.

Om du "tar ut det eller inte" spelar ingen roll eftersom, precis som SKV och Kjell säger, egna uttag i EF gör man som man vill och de påverkar inte det slutliga resultatet, utan bara det egna kapitalet.

//Tina

Foto på Marie

Marie

 • 1,010 poäng 1k badge 2x thumb
Tack för din input. Känns som jag får återkomma till skatteverket med er input och fråga om de verkligen svarat på vad som gäller för enskild firma.
Foto på Marie

Marie

 • 1,010 poäng 1k badge 2x thumb
Hej igen!

Har nu fått svar från Skatteverket.

Men borde de inte mena som "kostnad och eget uttag" inte" kostnad och egen insättning"?

El menar de att jag ska boka d-kostnadskonto, k-2018 och sedan för att ta ut pengarna k-1930 och D-2013?

(Skummade igenom de broschyrer det hänvisades till men hittade bara ren allmän info om deklaration.)

"Hej!
Upprättar du ett förenklat årsbokslut bör utgiften bokföras som kostnad och egen insättning. Den som inte upprättar ett förenklat årsbokslut kan dra av kostnaden som en justerad kostnadspost på NE-blanketten. Mer information hittar du i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration, del 2.
I broschyren Bokföring, bokslut och deklaration, del 1, sid 18 finns exempel på hur bokföringen går till."
Foto på Patrik Svensson

Patrik Svensson, Fd Moderator

 • 3,196 poäng 3k badge 2x thumb
Hej.

Detta var inte enkelt, läst och letat en del på Skatteverkets hemsida. Även läst en hel del på olika forum.

Vad jag har hittat så måste man göra skillnad på körning från och till firman och att använda sin privata bil i firman samt om man upprättar ett förenklat årsbokslut.

Om man upprättar ett förenklat årsbokslut så ska man bokföra kostnaden, enligt broschyr Bokföring, bokslut och deklaration - del2
Läser man där på sid, 16 står det:

"2. Bilkostnader enligt schablon
Om du har gjort resor i verksamheten med egen bil (bilen
är inte bokförd som tillgång eller leasad i verk-samheten)
får du göra avdrag med 18,50 kr per mil. Upprättar du ett
förenklat årsbokslut ska utgiften bokföras som kostnad
och egen insättning. Den som inte upprättar ett förenklat
årsbokslut kan dra av kostnaden som en justerad kostnadspost
i ruta R16 eller R22. Vid punkt 2 anger du hur stort
belopp du har gjort avdrag för i bokföringen eller ruta
R16/R22.
Observera att resor till och från arbetet inte räknas som
resor i näringsverksamheten och därför inte ska bokföras.
Kostnaden, minus 10 000 kr, ska du därför dra av i ruta R16
eller R22."

Så när man använder sin privata bil i firman så drar man kostnaden och slipper skatten med när man deklarerar till och från arbetet så är det bara på den överskjutande delen över 10 000kr man får avdrag för.

Så Marie jag tycker du kan göra som skatteverket säger och bokföra kostnaden.

Om du inte tar ut pengarna direkt så gör du som du skrev och bokar upp det D5800 och Kredit 2018. Tar du ut pengarna så byter du ut 2018 mot 19xx

Eller finns det något jag kan ha missat?

Ha en bra dag.
/Patrik
Foto på Marie

Marie

 • 1,010 poäng 1k badge 2x thumb
Hej!
Tack för svaret. Det gäller som du skriver resor i tjänsten med privat bil.

Läst väldigt mycket själv och jag tog så sent som i förmiddags beslutet att boka det D5800 och K1930 efter att ha flyttat den skattefria pengarna till mitt privata konto. Så det känns bra att vi verkar ha kommit fram till samma sak.

För att få det mer begripligt kan man kanske jämföra tillvägagångssättet med att man indirekt betalar soppan med företagets pengar fast att kostnaden är schablon och bokas i efterhand. Då blir det mer logiskt. Sen får jag tillbaka på skatten i efterhand (om jag nu inte räknat in milkostnaderna redan i prel. deklarationen) eftersom det är som vilken kostnadspost som helst, dvs min vinst minskas med denna kostnad och beskattningen därför blir lägre.

Men det var mycket att stöta och blöta, kunde tycka det skulle vara enklare att hitta denna information rent generellt. Visst finns informationen men det finns ungefär lika mycket information som föreslår andra tillvägagångssätt. 
Foto på Darius

Darius

 • 2,096 poäng 2k badge 2x thumb
Hej,

Jag måste bara få fråga som att jag har förstått det hela rätt. 

Jag driver enskild firma inom bygg och snickeri. Åker med min privata bil för att utföra arbete på olika ställen. VIsst räknas det som att jag använder min bil i näringsverksamheten och inte till och från firma? 

Nästa fråga är om bokföring. Har förstått er rätt gällande följande. Om jag inte tar ut pengarna från affärskontot avseende körda mil direkt då bokar jag 
5800 D
2018 K

Om jag plockar ut pengarna motsvarande ersättning för körda mil bokar jag då 
5800 D
1930 K 

ÄR DET RÄTT FÖRSTÅTT? 

Behöver jag tänka på något då det är dags för deklaration eller kommer alla uppgifter hamna på rätta ställen i NE-bilagan per automatik? 

Tack för svar! 
Foto på Marie

Marie

 • 1,010 poäng 1k badge 2x thumb
Bör bli tjänsteresa. "Till och från arbetet" är från bostaden till ditt kontor.

Har både dubbel och trippelkollat det där med uttag av mil med skv och ja, du bokar debet 5800 och kredit 1930 när du tar ut pengarna. Detta gör att du ökar företagets konstnader så vinsten och så tillika skatten minskas. För varje mil kan du boka 18,5 kr på konto 5800 att ta ut från ditt företagskontot 1930.

Du ska inte ta upp några mil i deklarationen då du (om du) redan (på detta vis) gjort dina avdrag löpande.

Om pengarna behålls bör det bli kredit 2018. Dock aldrig gjort så så någon annan kan få bekräfta detta.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.