Bokför Leasing av bil - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 5 månader sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bokföra faktura på leasingbil - eEkonomi

Hejsan!

Jag har en leasing bil i företaget.

Första förhöjda fakturan är på 64.625kr och momsen 12.925kr

Detta bokförde jag som följande

Kredit 2440 - Leverantörsskulder    64.625kr
Debit 1720 - Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del     58.162,50kr
Debit 2641 - Ingående moms     6 462,50kr

Första fakturan med månadsleasingen blir jag inte klok på.

Fakturan
Extra leasing exkl moms     51.700kr
Interimleasingavgift     4179,6kr
Leasingavgift     4644kr
Uppläggningsavgift     595kr
Administrationsavgift     55kr
Tidigare inbetald extra leasingavgift inkl moms     -64.625kr
Moms 25,00% på kr 61.173,60     15.293,40


Jag har gjort såhär:

Debit 1720 - Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del     51.700kr
Debit 5615 - Leasing av personbilar     10.007,8kr
Debit 6570 - Bankkostnader     595kr
Debit 3540 - Faktureringsavgifter 55kr
Kredit 2440 - Leverantörsskulder     64.625kr
Debit 2641 - Ingående moms     2368,4kr

Det blir en diff på 101kr.

Tycker det är supersnurrigt. Fattar inte hur jag ska göra.
Foto på Stefan Bexell

Stefan Bexell

  • 264 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 5 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

  • 4,524 poäng 4k badge 2x thumb
Jag skulle boka så här
konto                   debet                   kredit
2240 levskuld                                  11 842,00 kr
2641 ing moms           1 265,45 kr
5615 leasing               4 702,05 kr
5615 leasing               5 224,50 kr
3540 faktureringsavg       55,00 kr
6570 bankkostnader      595,00 kr

Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

  • 4,524 poäng 4k badge 2x thumb
bilden nedan visar hur jag tänkt

stämmer det att faturabeloppet är på 11842kr och 2368,40 moms på totalen?


(Redigerad)

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.