Bokföra aktieöverlåtelse med köpeskilling, baserad på årets resultat

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Köpeskilling vid aktieöverlåtelsen är 1kr plus nedanstående tilläggsköpeskilling

Tilläggsköpeskilling som ska göras om bolaget går med vinst och har likviditet att betala ett procenttal av bolagets resultat. Hur bokför man det när man vid aktieöverlåtelsen inte vet vad årets resultat kommer att landa på?

Min gissning är att vid överlåtelsen så bokför man debit 1kr på sitt konto för aktier i bolaget och kredit 3740 (öres- och kronutjämning). Sedan väntar man med att bokföra ytterliggare tillgångar och betalning tills man vet tilläggsköpeskillingen. Kan det vara så eller bokför man något preliminärt resultat?

/Christoffer
Foto på Christoffer

Christoffer

 • 788 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,842 poäng 50k badge 2x thumb
Där du bokför den inbetalade kronan har en tillgång sålts - aktier. Hur är de sålda aktierna bokförda?

Tilläggsköpeskilling är inget att bokföra förrän den är känd - i normalfallet och om överlåtelseavtalet inte säger något annat

Mikael Pettersson
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,842 poäng 50k badge 2x thumb
Om din gissning är att bokföra det du beskriver i det sålda bolaget - jag får den känslan - så blir det inte bra.
Ägaren till aktien får en krona och hos denne skall det bokföras

Mikael
Foto på Christoffer

Christoffer

 • 788 poäng 500 badge 2x thumb
Hej Mikael och tack för svar,

Aktierna är köpta för 1 krona och dessa är bokförda som finansiella anläggningstillgångar. I verkligheten har ingen krona lämnats över till mig (köparen) därav konto 3740 eller ska det bokas på ett fordringskonto?

Ok, då väntar jag tills tilläggsköpeskillingen är känd, det låter sunt!
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,842 poäng 50k badge 2x thumb
Bra 
Du har full koll och tänker - och konterar helt rätt

Micke