Bokföra bergvärme installation - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 9 månader sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
På vilket konto lägger man upp en installation av bergvärme i en byggnad?
 Hamnar den under byggnad eller blir det en byggnadsinventarier.
Foto på Lottis

Lottis

 • 80 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 9 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
Den är närmare byggnad än byggnadsinventarie då den skrivs av i samma takt som byggnaden

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
Mittåt
Byggnadsinventarie är rätt begrepp, ursäkta mig

Mikael
Foto på Lottis

Lottis

 • 80 poäng 75 badge 2x thumb
Om den är en byggnadsinventarier då skrivs den väl inte av i samma takt som byggnaden?

Lottis
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb

En fastighet är näringsfastighet om den inte är privatbostadsfastighet enligt 5 § KL.

I punkt 6 andra stycket av anvisningarna till 23 § KL anges vad som avses med byggnadsinventarier. Av tredje stycket jämfört med andra stycket framgår att för byggnadsinventarier i byggnad avsedd för annat ändamål än bostadsändamål görs värdeminskningsavdrag i enlighet med reglerna för maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier (se punkt 12 av anvisningarna till 23 § KL).

Byggnadsinventarier kan ej förekomma i byggnader avsedda för bostadsändamål (se prop. 1989/90:110 s. 666). Inventarier i för bostadsändamål avsedda byggnader skall ingå i anskaffningsvärdet för byggnad och värdeminskningsavdrag skall då göras med samma procentsats som för byggnaden. Detta gäller också sådana anordningar som är nödvändiga för en byggnads allmänna användning, såsom ledning för vatten, avlopp, elektrisk ström eller gas eller annan liknande anordning.

Ovanstående saxat från skatteverket, efter att ha googlat orden "avskrivning av värmeanläggning"

Här får du vägledning i ditt fall

Mikael