Bokföra endast förmån

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 3 månader sedan
 • Besvarad
Hur konterar jag när en månadslön inte omfattar någon bruttolön, utan endast en bilförmån? Tex förmånsvärde 5 633 kr. (Soc avg bortses ifrån i ex) Personalskatten blir 518 kr på konto 2710, men motkonto i e-Ekonomi blir ett OBS-konto 2999, 518 kr. Där kan ju inte gärna beloppet stå kvar. Någon fordran på bolaget för delägaren finns inte,
Foto på q19

q19

 • 452 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,742 poäng 50k badge 2x thumb
Förmån konterar du
Debet 7385 5633:-
Kredit 7399 5633:-
Denna debet-kontering görs för att samla underlaget för arbetsgivaravgifter för förmånen på ett konto 
Denna kreditkontering görs för att göra förmånen kostnadsneutral i resultaträkningen (själva förmånen är ju ingen kostnad utan endast ett underlag för beräkning av sociala avgifter för förmånen)
Det är bara arbetsgivaravgiften för förmånen som skall nelasta resultatet.

Vidare kontering:
Debet 7510  1 770:- (5633 x 31,42%)
Kredit 2731  1 770:-

Något skatteavdrag går ju inte att göra, ta bort den delen av konteringen.

Konsekvensen blir att den anställde (delägare) som enbart redovisar förmån som inkomst kommer att få en skatteskuld att själv betala såsmåningom, eller regleras om bruttolön tas ut vid senare tillfälle

Mikael Pettersson
Foto på filov

filov

 • 140 poäng 100 badge 2x thumb
Mikael, ska man kontera detta som manuell verifikation istället för via löneprogram?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,742 poäng 50k badge 2x thumb
Hanteringen med förmån bör gå via löneprogrammet eftersom det producerar kontrolluppgifter där förmåner s ́också ska ingå