Bokföra ett bidrag i förening - Visma Förening

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej
I min förening har vi fått beviljat bygdemedel hur ska detta bokföras?
visst ska jag lägga in det beviljade beloppet som en framtida fordran och hur gör man då.
Är totalt grön på bokföring så tänk enkelt då ni förklarar.
Tack
Mvh Stefan
Foto på Stefan_H

Stefan_H

  • 70 poäng

Publicerades för 3 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Kalle Lindblad

Kalle Lindblad, Moderator

  • 5,312 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Stefan!

Hmm, det var inte lätt att hitta något specifikt kring just bygdemedel. Det jag däremot har hittat är följande utdrag ur Redovisa rätt, se nedan:

"Beviljat, men per balansdagen ännu inte erhållet bidrag, ska i bokslutet som huvudregel redovisas som en upplupen intäkt. Det beviljade bidraget krediteras tidigare använt konto, t.ex. tidigare använt konto, t.ex. konto 3980 och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. I det förenklade årsbokslutet periodiseras inte upplupna intäkter." 

Tack för ditt inlägg!
(Redigerad)